جواب مرحله ۸۲۲ جدولانه ۲

شهر خراسان رضوی
کشور اروپایی
از درندگان
فوتبالیست اسپانیایی
خیزران
سال ترکی
نزد عرب
به کار رفتن
بی‌خطر
درازا
بخار دهان
طبیعت‌گرایی ادبی
مرکب تندرو
نوعی ساز بادی
فوتبالیست آرژانتینی
از تقسیمات ارتشی
نوشتن کتاب
ضمیر درونی
خداوند
فالگیر
چغندر پخته
چهار نعل رفتن اسب
راه رفتن
بالن
خواهر
فوتبالیست پرتغالی
کشور آفریقایی
کار پشت فرمان
مادر اندر
از خودروهای وطنی
شایستگی
تیری که با کمان اندازند
شکر مصنوعی
پیش‌ستان
نام ترکی
حرف دهن کجی
شهر مرکزی
خوش‌طبعی‌ها
تیم فوتبال فرانسوی
شقیقه
از روی اراده
کج شدن به سوی چیزی
زائو ترسان
انگشت اشاره
تربیت کننده
جانور گران‌پوست
آلیاژی از آهن
عدد ماه
دریای عرب
بخشنده
پیروان
ترس و بیم
شتربان
اسبی با موهای سرخ و سفید
پایان‌بینی‌ها
به جانشینی
دیگ کوچک
کم کم پیش رفتن
اثر احمد محمود
فرخنده بودن و نبودن
میل و رغبت
جام گیتی‌نما
روا، مجاز
نگارنده تاریخ
عواقب
قیف
تصدیق روسی
پابرجا
اصلاح درختان
هنگام شب
افسار
شنوا
دستگاه گیرنده امواج
تصدیق آلمانی
بهره
سرکش
شهر کرمان
ترسایی
ترسیده
جدایی و دوری
از نرم‌تنان
راهنمایی
رنج و گرفتاری
نیستی
پاکدامن
ظرف یخ
گستاخ
بست
وطن
نخست
سرخوشی
تیم فوتبال فرانسوی
پایتخت پاکستان
مار بزرگ
درآمد
آبگیر
از ادات تشبیه
نشانه مفعولی
جهنم
نقش هنرپیشه
یار برهمن
سر
حیوان
پیر
از نسبت‌های مثلثاتی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar