جواب مرحله ۸۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ از اسرار الهی است
افقی ۱ فیلسوف معروف هلندی
افقی ۲ سمیع
افقی ۲ وطن
افقی ۲ مخزن اسرار حق
افقی ۲ مرکز ونزوئلا
افقی ۳ نوعی‬‫ از انگور و گل خوشبو
افقی ۳ هر حیوان قوی هیکل
افقی ۳ نیز
افقی ۳ هر چینه و‬‫ مرتبه از دیوار گلی
افقی ۳ برهنه
افقی ۴ مستخدم
افقی ۴ سیماب
افقی ۴ استانی‬‫ در جنوب تهران بزرگ
افقی ۴ چهارچوبه
افقی ۵ مغز استخوان
افقی ۵ آبله و‬‫ برآمدگی پوست و مخاط بر اثر سوختگی یا سائیدگی
افقی ۵ حرف‬‫ انتخاب
افقی ۵ باد ملایم و خنک
افقی ۵ شهری در استان آذربایجان ‬‫شرقی
افقی ۶ آفتاب
افقی ۶ پشیمان
افقی ۶ خوشرو
افقی ۶ پیروزمند و کامیاب‬‫
افقی ۶ ولی
افقی ۷ طبیعی دان سوئدی که گیاهان را به ۴۲ رده‬ ‫طبقه‌بندی کرد
افقی ۷ روی آوردن
افقی ۷ حرف همراهی
افقی ۷ دریاچه‬‫ پذیرای دو رودخانه جیحون و سیحون
افقی ۷ نقش هنرپیشه
افقی ۸ درجه حرارت
افقی ۸ مرض
افقی ۸ کوکب
افقی ۸ کبوتر دشتی
افقی ۹ بچه ها‬‫می کشند
افقی ۹ گلگون
افقی ۹ آغوش
افقی ۹ پدر اردشیر اول
افقی ۹ ملاقات
افقی ۱۰ خرده‌گیری‌ها و بهانه‌ها
افقی ۱۰ مفقود
افقی ۱۰ با دلیل آورده شده‬‫
افقی ۱۰ از وسایل آشپزخانه
افقی ۱۱ اثری از گوستاو لوبون پزشک،‬‫ جامعه شناس و مورخ نامدار فرانسوی
افقی ۱۱ از مناظر زیبای ‬‫طبیعت مازندران
عمودی ۱ صفتی برای انسان
عمودی ۲ نیستی
عمودی ۲ سرشت و ‬‫خصلت
عمودی ۲ زراعت بارانی
عمودی ۳ دریچه و منفذ
عمودی ۳ زیرک و حیله‌گر‬‫
عمودی ۳ بازگردانیدن
عمودی ۴ از احجار کریمه است
عمودی ۴ شبیه یکدیگر
عمودی ۵ آحاد
عمودی ۵ کشتیبان ماهر
عمودی ۶ ناخن
عمودی ۶ جمع راوی
عمودی ۶ ویژه
عمودی ۷ ناامید
عمودی ۷ دشمن سخت
عمودی ۷ آبدار
عمودی ۸ طبقی در گل های‬‫ مرکب که گل‌های کوچک روی آن قرار می گیرند
عمودی ۸ پاسخ‬‫ داده شده
عمودی ۹ شاعر و عارف ایرانی قرن ششم که پایه‌گذار‬ ‫شعر عرفانی است
عمودی ۹ مجرای خون
عمودی ۱۰ چهارپایان
عمودی ۱۰ ضمیر‬‫ همدلی
عمودی ۱۱ عود
عمودی ۱۱ از دوران شیرین عمر آدمی
عمودی ۱۲ به ‬‫سود او
عمودی ۱۲ آسایش و فراغت
عمودی ۱۳ تقسیم کننده
عمودی ۱۳ شروع‬‫ کردن
عمودی ۱۴ چوب تیز
عمودی ۱۴ پوسته سفیدرنگ محافظ روی‬‫ دندان
عمودی ۱۴ از گازهاست
عمودی ۱۵ نگهبان
عمودی ۱۵ اجرا کننده
عمودی ۱۵ چهره
عمودی ۱۶ زین و برگ اسب
عمودی ۱۶ ستایشگر
عمودی ۱۷ پیدا نمی شود
عمودی ۱۷ ‬‫اولین سگ فضانورد
عمودی ۱۸ وزغ
عمودی ۱۸ ساختمان
عمودی ۱۸ خطی فرضی‬‫ که سیارات در گردش انتقالی خود به دور خورشید طی کنند
عمودی ۱۹ شوریده و نابسامان
عمودی ۱۹ فرمان دهنده
عمودی ۱۹ مقصود
عمودی ۲۰ به‬‫ پیشواز رفتن و پذیره شدن

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar