جواب مرحله ۸۱۷ جدولانه ۲

پاکیزه
روا
پایتخت پرتقال
از هم پاشیدن
عنوان روزنامه
فیلمی از بیلی وایلدر
به دنیا آوردن
حرف دهن کجی
زیارت کننده
داد و فریاد
خوفناک
مقابل مهمان
لباس پوشیدن و عازم شدن
اثر آلفونس دوده
فیلمی از محمدرضااصلانی
می
رنگ زرد روشن
عصر
فیلمی با بازی اکبر عبدی
چیز
چریک
هر چیز پهن
کوچ کرده
پاره آتش
روایت کننده خبر
بزرگ
اکنون
عمل به دنیا آوردن
سرود انقلابی معروف
رنگ خزان
به دنیا آوردن
جدول نمرات
کبود رنگ
پرده چشم
بانگ
از علوم اجتماعی
ار خواهران برونته
میوه مربایی
چخماق
اقامتگاه تابستانی
چهارگوش
نشانه‌ها
راهنمایی
کم‌عرض
مهارت و شناخت کار
یگانه
ملایمت
از دوزیستان
پسر زن از شوهر پیشین
شبکه‌دالان‌های پیچ در پیچ
زمان‌سنج
جای سردسیر
رفتار خشک و برابر مقررات
تله
پراکنده
بوی رطوبت
راندن و دور کردن
از فرشتگان مغضوب
نام ترکی
فیلمی از پیتر جکسون
واحد وزن سنگ‌های‌قیمتی
نظریه انیشتین
زنان قرآنی
بست
اثر عبدالحسین زرین‌کوب
خسته و درمانده شدن
گردش کودکانه
گناه بزرگ
غیر مذهبی
کمک رساندن
جمع صنعت
بیماری ریوی
رفیق و خیر خواه
مدار مجتمع
منسوب به ماه
ناپسند
جوشانده
از صور فلکی
رود اروپایی
صومعه
به نوبت است
ساخته شده از روی
شیرینی رمضان
کلمه شگفتی
قوم کم‌حرف
نتیجه و حاصل
پیروان
فرزند
تیم فوتبال فرانسوی
شریک زندگی
سوراخ کوه
دکه
آقا
پایان
کارگردان «زیبای‌آمریکایی»
با وجود
دو یار همقد
عادل
از ادات پرسش
فوتبالیست آرژانتینی
صورتگر
نصیب

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar