جواب مرحله ۸۱۵ جدولانه ۲

وسیله‌ای برای نگهداری اوراق
نسل پنجم
روزنامه
جستن گلوله
میوه زیر بغل
سگ کودکانه
هوشیار
اثر جرج برنارد شاو
عدد فوتبالی
گرفتنی کشتی
رسیدن
جبرئیل
مدعی
اثر محمد علی جمال‌زاده
به خاطر آوردن
شکم‌پرست
تاخت و تازها
گمشاته
خوب
تازه زن گرفته
رود ایتالیا
ماده ظاهرا جامد
لب ساحل
سست شدن
تیم فوتبال انگلیسی
برنج شوشتری
بریدگی زخم
هرگز نه عرب
نااستوار
بخشی از نوشته
فقان
خرخر
اسب ترکی
شرمسار
تظاهر
حزن
ساکن صومعه
بدیع
بانگ
غنی
شهر آذربایجان شرقی
فوتبالیست فرانسوی
قاضی ورزشی
فوتبالیست آلمانی
از روی هوس
زبانه زدن
نادانی
پرسش از مکان
سوره زنان
فرستادن
دولت‌ها
از ایالات آمریکا
ملخ
چین و شکن
نشانه
نمایش تلویزیونی
کشور اروپایی
راکت‌انداز چندتایی
همچون ماه
شبه فلز جدول تناوبی
عوض کردنی خودرو
زیرکی
گودال
پاک کننده
سخت گوفته و خسته
زین و یراق اسب
واحد بسامد
گرفتنی در حمام
مسکن‌ها
خارج، بیرون
افسانه‌گو
ابتر
عاشق
کشیدن‌خودروی معیوب
درست کرداری
راندن
اثر آنتوان دو سنت اگزوپری
بهره‌ها و نیکی‌ها
از سوره‌ها
از هم پاشیدن
دشنام دادن
برنج‌کوبی
آبگیر
به هم مالیدن
خودروی حمل مایعات
رایگان
فیلمی با بازی هدیه تهرانی
لوس
هراس افکندن سیاسی
هنگام
ظرف حمام
سارق
پیروان
پای‌افزار
نابود کردن
دارایی
پایتخت ویتنام
باقی جان
رودی در روسیه
بانگ
بسیار
نوعی چاشنی ایرانی
رئیس قبیله
گیاهی که برای نفخ مفید است

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz