جواب مرحله ۸۱۴ جدولانه ۲

زینهاری
بیماری
سطح رو به پایین
نمایندگان
نوار زخم بندی
خدای خورشید مصر باستان
رایگان
بصیرت
ستاره دنباله‌دار معروف
رود آمریکای جنوبی
تیم فوتبال ایتالیایی
شهری در آفریقای جنوبی
قصور
اجابت کردن
وسیله‌یادداشت برداری
پایتخت ترکیه
میوه ساوه
شهر آذربایجان شرقی
بیمارستان
عاشق
گیاهی خاردار
جانب راست
شهرستان‌های قدیم
نوعی برادر و خواهر
ورزش راجر فدرر
بچه کودکانه
پرستش
ریسمان اسارت
قطع مسافت کردن
نماد عدالت
پالایش
اولین دو رقمی
صنم
تکیه بر پشتی
هم‌صحبت
لاستیک چرخ سوراخ
متیل
شامه‌نواز
پرسش از مکان
اثر عبدالحسین صنعتی‌زاده
پیشه‌وری
همه
اصل و اساس
شهر بادگیرها
علم مطالعه نور
مقابل جزئیات
فیلمی از تونی گیلروی
آرام و بدون دغدغه
از ایالات آمریکا
عدد فوتبالی
حرکت کرم گونه
تارها
پاتیل
فیلمی از مسعود کیمیایی
به هم وابسته بودن
چند دفتر
سر وقت حاضر است
ترک خفیف استخوان
سمبل مورد پرستش
خطاب بی‌ادبانه
لقب اشرافی اروپایی
شکست لشکر
دانش آموختن
زمین دور از آب
فیلمی با بازی نیکی کریمی
لفظ ورود به جایی
بی‌دینی
بلندی قامت
رود ایران و ترکمنستان
دور دهان
حق کسی را تمام دادن
محبوب
نوعی انگور
کلمه شگفتی
پسوند شباهت
عنصر سازنده استخوان
سارق
پسوند دراز کننده
خواهشگر
ترکیب‌چندشرکت برای‌معاملات‌انحصاری
مربوط به کلیه
چراغ دریایی
به پایان رساندن
دانش هستی و وجود
پایتخت لسوتو
معدن
قراضه
اسب ترکی
دست ساییدن
پاک
به غیر از آن
دین داشتن
رعشه
سلیقه‌ای
یونجه
از مواد نفتی
سرگذشت گذشتگان
خویشان
هوشیار
نزد عرب
رنگارنگ
پیشی گیرنده
بخار دهان
گمان بردن
فیلمی با بازی جمشید هاشم‌پور
عصاره
باریک‌بینی
کار بد
خط کشیدن
روش و طریقه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar