جواب مرحله ۸۱۲ جدولانه ۲

میدان
توشه سفر
کمک کننده
نابود
درون دهان
زن و فرزندان خانه
از حروف الفبا
خلق و خوی ها
بنگ
منقار مرغ
جوش خمیر
ودیعه
فوتبالیست ایرانی
اثر آگاتا کریستی
واحد پول چین
غنیمت جنگی
سلطنتی
همیشه
دریای عرب
ستیزه کردن
غمگین
تهوع
محکم کردن
هر یک از دو نیمه لوبیا
مجموعه قطعات جلوی خودرو
نشانک الکترومغناطیسی
جنگ
بخش کمتر
ثروت و مال
در هم آمیخته
بافت
امر از آمدن
گشوده
دست مالیدن
تلفن همراه
دست
باقی جان
ظرف روغن
هیزم
حرف ندا
فوتبالیست آلمانی
میوه‌ای هندی
اصلی نیست
حرف جواب
خرگوش عرب
فوتبالیست برزیلی
شهرستان قدیم
شهر اصفهان
چیز
بذر گیاه
تیر بسیار بزرگ
از خودروها
کشتن
اندوهگین
اثر شاتوبریان
برهنه
دشمن سرسخت
همنشین
شهر استان فارس
دریای عرب
وحشت
اثر علی مؤذنی
نوعی داروی ضد حساسیت
بالاپوش
دانه خوشبو
بسیار ثروتمند
حد و اندازه
فرهنگ و دانش
آش
پولی که بر سر عروس و داماد می‌ریزند
شکافته شده
مظهر لاغری
سقف فروریخته
لشکرها
دارایی
درشت‌اندام
دوستان
یک دنده
از مواد اولیه دلمه
خطاب بی‌ادبانه
مجموعه فرایندهای مرتبط به هم
نام ترکی
شراب انگوری
اثر محمد بهارلو
چاق
آب کشیدنی آدم ریاکار
جایز
عدد فوتبالی
شبکه
فراخی
سپری کردن
فرستادن
دشمن دیرین درخت
سرگشتگی
مقام و منزلت
نشانه
نگاه کوتاه
زائو ترسان
برگزیدگان قوم
اسب قاصد
از روی نوبت
دست
عالم و دانشمند
از ادات تشبیه
پیشوا
دفتر نمایندگان یک کشور
چهره
سبزی خرد کردنی
متفق

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar