جواب مرحله ۸۱ جدولانه ۲

اثر امیر عشیری
از اوراق بهادار
امر از رفتن
بابا
بارام اندک
بوی رطوبت
پاسداری
تیم فوتبال اسپانیایی
جانشین او
جنگ ها و فتنه ها
چندین اسیر
چوب سر بطری
حرف خوردنی
حمله ناگهانی در شب
حیوان باربر
خاک صنعتی
خشکی
خواندنی دانش آموز
دارای نزاکت
درفش
دسته و گروه
دل آزار کهنه
رو به پایین
زره ساز
سرشت و طبیعت
شهر مازندران
فرومایه
فریب
قلعه کوچک
ماده ظاهرا جامد
موافق و سازگار
میان
کشور اروپایی
کشور اروپایی
کنایه از جان دادن و مردن
یکتایی و یگانگی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar