جواب مرحله ۸۰۷ جدولانه ۲

آشکارا
کمان حلاجی
شهر خراسان رضوی
دور دهان
رشک ورزیدن
جوان
پسوند پیدا کننده
کشور اروپایی
حرف ندا
رباینده
ناسازگاری
تقسیم‌براساس صفات‌مشترک
پستی
آب حیات
شکیبایی
شهر بوشهر
نظریات
چشمه جوشان
روان
سلول
بزرگ‌منشی
اثر پا
معشوقه
اثر فهیمه رحیمی
یکی پس از دیگری
دانه‌های ریز روی پوست
از درآمدهای نامشروع
خوب نیست
حیله و نیرنگ
اثر فرشته ساری
هسته میوه
صداقت
پیچ و تاب
با صراحت سخن گفتن
رئیس قبیله
رشته باریک
پادشاهان
تکان و جنبش
ستاره کم‌نور دب اکبر
از سوره‌ها
ورزش آکروباتیک
فرق سر
تنه انسان
چرک
یگانه بودن
آزرده شدن
اندیشه بد
قدرت
ضربه با پا
حاشا کردن
بانگ
اجزای چیزی را از هم جدا کردن
امر از تناول
تازه ترکی
انجیر قرآنی
زائو ترسان
سرنیزه
شوندگان
بدی‌ها
روشندل
ورزش رزمی چینی
جد
از دستگاه‌های موسیقی ایران
کنایه از تسلیم شدن
کشور آفریقایی
هدیه دادن
گلی رنگین و معطر
ذره باردار
مهربانی و شفقت
درازا
نوشته مربوط به ادبیات
طولانی‌ترین رود آسیا
مرغ حق
مناطق
غذاخوری
بددل
فوتبالیست انگلیسی
پدیدار کردن
تنبل جالیزی
شفیع
گفتار و خبر
دیدن
دل‌آزار کهنه
اثر دافنه دوموریه
رساننده
بنده زرخرید
زبان
نیتروژن
از سوره‌ها
خوش‌طبع و بذله‌گو
لفط انتها یا ابتدای کلمه
زخم عفونی شده
شعله آتش
کشور آسیایی
پایتخت اتریش
دوره تحصیلی
عالم مادی
عدد ورزشی
داد و فریاد
حرف پیروزی
بخت و اقبال
رود ایران و عراق
بدبو
نوعی مصرف گیاه دارویی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz