جواب مرحله ۸۰۲ جدولانه ۲

کارکرد
دانش فلزات
حامی
نحوه آرایش داده‌ها
تنها
آسیب
عدد اول
رانده شده
آینه
از سوره‌ها
گدای سمج
پایتخت پاناما
کشور آمریکای شمالی
صاحب کار
عکس صورت از روبرو
دزدیدن
طبیعت و سرشت
درست نیست
محل وحی حضرت موسی
یاری
ضمیر فرانسوی
اندوهگین شدن
جارو کردن
غزال
یورش
بی‌جان
ورزش نشانه‌روی
جایز
مروارید سیاه خزر
حریف و رقیب
برنده ساختن
عامل وراثت
سرای مهر و کین
کلمه شگفتی
جایگاه قدرت
بی‌همسری
شک
عدد ماه
صاحب
سر بریدن حیوان
آغازها
امرود
چندین شیخ
لیز و چسبنده
فروتر
عهده‌دار وظیفه
بتون با میله‌های آهنی
همراه بودن
از علوم پایه
دست مالیدن
طریقه
ارتفاع
مرگ
اثر شولوخف
کوتاه و ناقص
قدرت و عظمت
فرمانروایی
بخل
اختلال دستگاه گوارش
چهره شطرنجی
پایتخت اتریش
اسپیکر کوچک
به دنیا آمدن
تکان شدید
روز قیامت
سرپرست خانواده
چهره
سؤال از مکان
انباشته شده
مذکر
طلایی
سزاوار ثبت شدن در تاریخ
عالم وهم و خیال
خرس عرب
صدای پشه
تردستی
ریسمان
سال ترکی
عنوان حاکمان هندی
شرابخوار
به حساب آوردن
آبکوهه
پشیمانی
بدی‌ها
شهر خوزستان
شش
وا
الفبای موسیقی
دارنده و صاحب
گل خشک
گلدوزی روی طرح آماده
زمام
برای فریب دادن می‌زنند
خانه خدا
پیش‌شماره
واحد طول خودمانی
نوخواه
چغندر پخته
زراعت
زمخت و گنده
دعوت شده
صورت و هیکل
درخت زبان گنجشک
مایه سرگرمی
علم ستاره‌شناسی
خانم
جگر
رب‌النوع
طالع و اقبال
وسیله پهن کردن خمیر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar