جواب مرحله ۸۰۰ جدولانه ۲

آب دیده
آب منجمد
ابزار و وسیله
اثر جعفر مدرس صادقی
ارفاق
از اجزای هفت سین
از ادات پرسشی
اسب بارکش
اطلاعات
اندازه
اندازه گرمی و سردی هوا
بارها
بدگویی کردن
برابر مقررات
بزرگ
بزرگ و سرور
بی‌خبر
بیشتر
بیگانگان
پاکیزه
پایتخت رومانی
پستی
پشت
پشت کردن
پندار و گمان
پهلوان
پیدا کردن
تا
تابان
تاخت و تاز
تکنولوژی
تیم فوتبال آلمانی
جدا از یکدیگر
جنبش لبنانی
جنگنده
چابکی
چپوچی
حرف دهن کجی
حرف ندا
حرف ندا
حرف نهم یونانی
خریدن
خصومت و دشمنی
خطا کردن
خودبینی
خودروشویی
خوش‌خوان
دارای سرشت بد
در یک شهر به دنیا آمده‌اند
دریا
ده ریال
رود ایران و ترکمنستان
رود مهم اروپا
روز گذشته
ریشه
زاهد
زایل کننده
زمزمه خوشحالی
ساز و برگ اسب
سرپوش استوانه موتور
سزاوارتر
سوغات اصفهان
شتر
شهر اردبیل
شهر خوزستان
صریح
طریقه راهبان
ظرف آبکشی
ظرف سوراخ سوراخ
عدد فوتبالی
عزیز عرب
گل انار
گل نشکفته
گلدوزی روی طرح آماده
ماچ
مار بزرگ
مانند یکدیگر
مجموعه تلویزیونی دنباله‌دار
مجهز به سلاح
محل ارضه کالاها یا چیزهای دیگر
محکم و استوار
مدارک
مراسم یادبود
مشورت
مقابل
ملی
مکملی که به شخص‌اسهالی‌دهند
میوه باب گلو
نادان و کودن
نصف دایره
نظریه انیشتن
نماینده فروش
نهر
هالو
وعده داده شده
وقت و نوبت
ویراستار
کارهای نیکو
کاکل اسب
کشنده بی‌صدا
کودن
یار عروس
یگانگی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar