جواب مرحله ۸ جدولانه ۲

اشیا گرانبها
اهل طبرستان
چرخنده
چوب عود
دفع کردن
دور ، کنار
شعر گفتن
شکافنده
کسی که جار می زند
کلاه یشمی سرخ ترکان عثمانی

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.