جواب مرحله ۷۹۲ جدولانه ۲

آب جامد
آب‌بند
اثر آلفونس دوده
اثر پا
اثر خواجه عبدالله‌انصاری
اثر ژولین گرین
اثر صادق چوبک
از اشکال هندسی
از ایالات آمریکا
از ایالات آمریکا
از بیماری‌های تنفسی
از پیامبران
از رواندازها
از سبزی‌های خوراکی
از سوره‌ها
از قبایل سامی
از گیاهان خاردار
از نرم‌تنان
اسب چاپار
الفبای موسیقی
انجام‌نامه
اهل ایتالیایی قدیم
با دوستان مروت با دشمنان ...
بخشی از جمله
بدکار
برگ برنده
پادشاه
پارچه پنبه‌ای نفیس
پایتخت سیشیل
پراکندگی
پرستار کودک
پرواز کردن
تا این زمان
توانا
جانب
چربی
چشم چرانی
خالص و بی‌عیب
خالص و بی‌غش
خراج
خوبی و احسان
دارای اندیشه بد
در ترکیب با فلزات‌نمک‌می‌سازد
در خانه به سر می‌برد
درویش
دست عرب
دستگاه گیرنده
دوخط‌که‌همدیگر را قطع نکنند
ذوق و شوق
راندن مزاحم
راهرو سرپوشیده
رایگان
رشته باریک
رفتار و حرکات شخص
رنگ
رنگ پرتقال
روایی
زشت
ساقه زیرزمینی بعضی از گیاهان
سرزمین
سوار کردن قطعات دستگاه
سوره مورچه
شاکر
شراب
شرابخوار
شهر اصفهان
شهر خراسان جنوبی
شهر سیستان و بلوچستان
شهر کردستان
شکوه
طراحی
طرفدار جدایی دین‌از سیاست
ظرف غذا
غم و اندوه
فدا کردن جان
فرصت دادن
فریاد
فریفتن
گردش روزگار
گرم نیست
گلو
لقب امرپاتوران ژاپن
مباشر
محقق گشتن
مساوات
مظهر لاغری
مقابل منفی
موضوع
میوه نکو
نوعی حلوا
نوعی شنا
هر یک جدا جدا
هنوز خمار نشده
واحد پول ژاپن
واحد سنجش نیروی‌الکتریسیته
واحدی در حرارت
کارگاه جولاهی
کارگزار
کبوتر دشتی
کبود رنگ
کشور خجسته
کلاغ سیاه
یار قدیم صندلی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar