جواب مرحله ۷۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سوره ۸۲ قرآن کریم
افقی ۱ حالت اعصاب آدمی عصبانی
افقی ۱ مظهر تاریکی!
افقی ۲ شاهکار امیل زولا
افقی ۲ اسباب روسی جوش‬‫ آوردن آب
افقی ۲ دربندان
افقی ۳ استواری
افقی ۳ درگیری
افقی ۳ چندین سلیقه!
افقی ۴ سودای ناله!
افقی ۴ سوسن سفید
افقی ۴ آزاده دشت کربال
افقی ۴ ‬‫پاکیزه
افقی ۵ از عناصر پرتوزای جدول تناوبی
افقی ۵ شتر گاو پلنگ!
افقی ۶ ابزارهندسی رسم زاویه قائمه
افقی ۶ جزئی از فعل که مفهوم ‬‫شخص و عدد را به فعل می افزاید
افقی ۶ بوی ماندگی
افقی ۷ جلو
افقی ۷ «یمانی مشهور»+«مایه حیات»
افقی ۷ گیاه خوشبوی
افقی ۸ ‬‫همه‌پرسی
افقی ۸ از پسران ابوالبشر
افقی ۸ طولانی
افقی ۹ میانگین
افقی ۹ راهرو سرپوشیده
افقی ۹ خداوند
افقی ۱۰ از خواهران برونته
افقی ۱۰ جستجو
افقی ۱۰ ‬‫طرد کردن
افقی ۱۱ آبجی
افقی ۱۱ از سرپوش‌های زنانه
افقی ۱۲ شهری در فارس
افقی ۱۲ طلا
افقی ۱۲ جاسوس خانه رژیم اشغالگر
افقی ۱۲ ناشنوا
افقی ۱۳ ‬‫پاردم
افقی ۱۳ غنی
افقی ۱۳ آشغال
افقی ۱۴ ناشناخته
افقی ۱۴ اتحادیه چند شرکت برای کنترل قیمت کالا یا خدمتی
افقی ۱۴ سقف فروریخته
افقی ۱۵ ‬‫مخفف اگر
افقی ۱۵ تلالو
افقی ۱۵ از پدیده‌های جغرافیایی که به آن آبلرزه یا غریاله هم گویند‬
عمودی ۱ عدل و داد
عمودی ۱ لقب چند تن از رجال عهد قاجار
عمودی ۲ آوای دردمندی!
عمودی ۲ اخذ کردن
عمودی ۲ شاخه‌ای از شمشیربازی
عمودی ۳ ‬‫نیستی و نابودی
عمودی ۳ کثرت آمد و شد
عمودی ۳ سرپناه
عمودی ۴ نام کهن توس
عمودی ۴ پایتخت تزارها!
عمودی ۴ گنجه لباس
عمودی ۵ ادب کردن
عمودی ۵ عشوه‬‫گری
عمودی ۶ خاک کوزه گری
عمودی ۶ نام برادر رستم
عمودی ۶ اسب قهوه‌ای رنگ
عمودی ۶ حشره خودمانی!
عمودی ۷ محکم و مستدل
عمودی ۷ آفریدگار
عمودی ۷ ‬‫امر از بودن
عمودی ۸ معدنی
عمودی ۸ پولی که بر سر عروس و داماد می ریزند
عمودی ۸ موسیقی نظامی
عمودی ۹ شهر مدفن دانیال نبی(ع)
عمودی ۹ ساک‬‫ دستی
عمودی ۹ دیدن
عمودی ۱۰ تلخ مزه
عمودی ۱۰ غار نبوت
عمودی ۱۰ فرهنگ لغات فرانسه
عمودی ۱۰ سست و بیحال
عمودی ۱۱ جملگی
عمودی ۱۱ مخالف
عمودی ۱۲ موی گردن‬‫ شیر
عمودی ۱۲ باشعور
عمودی ۱۲ ابزار صعود
عمودی ۱۳ شاخه‌ای از رشته عمران
عمودی ۱۳ پرتابگر دیسک ایرانی و رکورددار فعلی پرتاب دیسک‬‫ ایران و آسیا
عمودی ۱۳ صدا
عمودی ۱۴ انباز
عمودی ۱۴ از مصنوعات پرکاربرد شیمیایی
عمودی ۱۴ سخن و گفته
عمودی ۱۵ آنچه از یک محاسبه ریاضیاتی به‬ ‫جا ماند
عمودی ۱۵ بی‌ایمان‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar