جواب مرحله ۷۷۸ جدولانه ۲

آبگیر
آتشدان حمام
آشیانه مرغ
آغاز چیزی
آفتاب
آمدن
آموختن
آهسته حرف زدن
اثر برتراند راسل
اثر پا
اثر رضا امیرخانی
اثر صادق چوبک
اثر عباس معروفی
از ابزار بدنسازی
از تلویزیون پخش می‌شود
از خواهران برونته
از مرکبات
از مسکن‌ها
اسب ترکی
امتداد دادن
امر از آمدن
ایوان
بازار بی‌رونق
بازیگر «آقای الف»
بالن
برافروختن
بی‌درنگ
بیرون رونده
پاک کردن
پایتخت اردن
پایتخت غنا
پراکنده ساختن
پرچم
پرستش
پوست
پیامبر صبور
تب مالت
تجزیه
تجمع
توانا
تکه چوب شکافتن کنده
تیرگی
جزا و پاداش
چاله
چگونگی
حرف افسوس
خجسته
دایره‌های کوچک فلزی
در هم آمیخته
دروازه‌بان فوتبال
دگرگون سازی
دورویی
دیروز
رب‌النوع مصری
رنگ
روان گسیختگی
رود آرام
رودی در آلمان
ریختن آب
سپیده صبح
سروده‌های زرتشت
سوره در مکه نازل شده
سکر
شبیه و نظیر
شجاعت در نبرد
شهر آذربایجان شرقی
شهر خوزستان
شهر رازی
شهر زنجان
شهر همدان
طلای سیاه
ظرف سفالی بزرگ
عنوان روزنامه
عیب و ننگ
فراخ نیست
فراوان
فلان
قوت لایموت
گردنکشی کردن
گروه نگهبانان
ماشین چاپ سریع
مانند و نظیر
ماهی درون تفنگ
ماهی کنسروی
مثل به روی خود نیاوردن
مقاصد
منقار مرغ
مهمانی
موجود نامرئی
نام ترکی
نامی برای میخانه
نجات یابنده
نجات یافتن
نرم و روان
نوشته کوتاه
هلاک کردن
همسر خود را از دست داده
وابسته به چیزی
یک دسته موی
ییلاق قشلاق می‌کند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar