جواب مرحله ۷۷۷ جدولانه ۲

آب‌بند
آرزو داشتن
آسیب
آسیب‌ها
آشیانه
اثر پرویز قاضی سعید
اثر هومر
ادا و اطوار با لب و لوچه
ادامه دارد
از انواع کفش زنانه
از ایالات آمریکا
از تقسیمات ارتشی
از حروف یونانی
از عناصر فلزی
اشاره به دور
اعلان
امر تو را اطاعت می‌کنم
این دم
با الکتریسیته کار می‌کند
بابا
بازگشت صوت
بالن
برابر شدن
بشاشت
به دویدن واداشتن
به عهده گرفتن کاری
بهره
پسران
پیش
تابستان
تاج خروس
تاج گل
تپه باستانی کاشان
تخم شاهدانه
ترک وطن
ترکیب پیدا کننده
تکان و جنبش
تیره
تیره رنگ
جاندار ذره‌بینی
حیوان سر بریده
خانه ییلاقی
خوار و بار فروش
خواروبارفروش
خوش ظاهر و خوش گذران
دادن خبر
درس خوانده
دفعه
ذات
رخت
رخسار
رودی در گلستان
روز نیست
روزه داشتن
زشت و خبیث
زشت و مهیب
زهر
سالک
سپاه
سپاه و لشکر
سنگ عصاری
شروع
شفیره
شهر آذربایجان شرقی
شهر قم
شهر گلستان
صحرا
طرفدار شدت عمل‌و وحشت
ظرف مرکب
عده بسیار زیاد
عرق روسی
عمل برق رسانی‌ساختمان
فرشته روز رستاخیز
فرومایه
فغان
فلزی صیقل پذیر
قاطر
قایق
قصد کردن
گذرا
گذشتن
گربه عرب
گلی معطر
لعاب
مدعی شدن
مربوط به پیامبر
مرض بی‌مویی
مطرب
ممکن است
نابینایی
نامی
نخست
نزدیکی
نوعی تفنگ قدیمی
نوعی ماهی
نوعی کبوتر
نویسنده
نیتروژن
نیمه دیوانه
هدف فوتبال
همان اگر است
همنشین
هوای گرفته
وجود
کبود رنگ
کدو
کریستالی
کشته راه خدا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz