جواب مرحله ۷۷ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ شهری در استان اصفهان
افقی ۱ قیمتی و گران‌بها
افقی ۱ نزدیک‬‫بین
افقی ۱ فلیسوف معاصر انگلیسی با اثر «اصول ریاضیات»
افقی ۲ بشر‬‫ و آدمی
افقی ۲ سرزمین
افقی ۲ راکب
افقی ۲ تبرئه شده
افقی ۳ نت ماقبل آخر
افقی ۳ ‬‫مظهر نرمی
افقی ۳ فرشته و ملک
افقی ۳ گل خشک شده
افقی ۳ نوعی عقیق
افقی ۴ سنگینی
افقی ۴ بالاپوش
افقی ۴ درخت مسواک
افقی ۴ از ماه‌های مشهور‬‫ رومی
افقی ۴ اضطراب و بی قراری
افقی ۵ کار پوشیده و نامعلوم
افقی ۵ تعلیم‬ ‫دادن و آموختن
افقی ۵ جود و بخشش
افقی ۵ ......... بود مرد را راستی
افقی ۶ خود را به مردم خوشحال و تازه روی وانمودن
افقی ۶ سازنده اولین‬‫ بالگرد
افقی ۶ اعمالی که هنگام حج انجام می‌دهند
افقی ۷ پایین و بالا ‬‫رفتن
افقی ۷ ستیزه
افقی ۷ رشته مروارید
افقی ۷ جذاب و موثر
افقی ۸ اولین عدد‬‫ اول
افقی ۸ تاکنون
افقی ۸ ماه نو
افقی ۸ میوه الهام بخش به نیوتن
افقی ۸ بنیادگذار‬‫ روش مایه‌کوبی بیماری آبله
افقی ۹ طلیعه اعداد انگلیسی
افقی ۹ قهرمان‬‫ یونانی منظومه ایلیاد اثر هومر
افقی ۹ نوعی نمایشنامه
افقی ۹ سریع
افقی ۹ ‬‫محبت و دوستی
افقی ۱۰ نام سابق تایلند
افقی ۱۰ از ماه های خزان
افقی ۱۰ دایر‬‫ و معمور
افقی ۱۰ دیدن مناظر
افقی ۱۱ از خودروهای وطنی
افقی ۱۱ دوا
افقی ۱۱ گوارا ‬‫شده
افقی ۱۱ وسیله ورزشی رضازاده
عمودی ۱ نمایشنامه‌ای از اسکار وایلد
عمودی ۱ رفیق
عمودی ۲ ‬‫........... نی ام روی زرد؛ غم بینوایان رخم زرد کرد
عمودی ۳ تصدیق‬‫ شکسپیر
عمودی ۳ سیاستمدار مشهور هند، یار و آشنای صمیمی‬‫ گاندی و مولف کتاب «به سوی آزادی»
عمودی ۳ خالص
عمودی ۴ حیوان‬‫ دست آموز
عمودی ۴ شن ریز و نرم
عمودی ۴ ضمیر جمع
عمودی ۵ درخشان
عمودی ۵ علیم و‬‫ عالم
عمودی ۶ کمک کردن
عمودی ۶ تازه داماد
عمودی ۷ از معطرات است
عمودی ۷ رود‬‫ مرزی
عمودی ۷ قشنگ و نیکو
عمودی ۸ افاده
عمودی ۸ نقره
عمودی ۸ شهرستانی در استان‬‫ فارس
عمودی ۹ توانایی
عمودی ۹ یار مربا و پنیر در سفره صبحانه
عمودی ۹ جدید
عمودی ۱۰ شادمانی
عمودی ۱۰ پدر
عمودی ۱۱ سپاسگزار
عمودی ۱۱ اقیانوس بی سر و صدا
عمودی ۱۲ فلز سرچشمه
عمودی ۱۲ زادگاه ناپلئون بناپارت
عمودی ۱۲ تضرع و التماس
عمودی ۱۳ بار آذری
عمودی ۱۳ مقدس‌ترین شهر جهان اسلام
عمودی ۱۳ نویسنده‬ ‫آلمانی «یوسف در مصر»
عمودی ۱۴ شریف و ارجمند
عمودی ۱۴ از گل های‬‫ معطر
عمودی ۱۴ رنجوری
عمودی ۱۵ تاریخ نگار و جغرافیانویس ایرانی با ‬‫اثر «جغرافیای اقتصادی عمومی ایران»
عمودی ۱۵ خرد و کوچک
عمودی ۱۶ خاتون
عمودی ۱۶ گلی که بر روی پارچه نقش کنند
عمودی ۱۷ مرکز‬‫ ایتالیا
عمودی ۱۷ عرصه مسابقه مشت‌زنی
عمودی ۱۷ حرارت
عمودی ۱۸ از رنگ‌های‬‫ اصلی
عمودی ۱۸ متداول
عمودی ۱۸ دودمان
عمودی ۱۹ کتابی ماحصل مشترک‬‫ کریم فیضی و دکتر دینانی
عمودی ۲۰ حباب چراغ برق
عمودی ۲۰ مقامی‬‫ دیپلماتیک پایین‌تر از وزیر مختار

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar