جواب مرحله ۷۶۴ جدولانه ۲

آب جامد
آواز اسب
اثر پیر هرات
اثر خیام
اثر شهلا پروین روح
اجزای تشکیل دهنده‌موجودزنده
اداره استخدام
ادیب
از حروف الفبا
از مشتقات مرفین
افسرده و رنجور
باقی جان
بایگانی
برج شیر
برگشت
بزرگتر
بسیار گردنده
بنیادها
به خاک سپردن
به خدمت بزرگی رسیدن
پادشاهی
پایتخت تایوان
پروردگارا
پزشکان
پسوند شباهت
تایپ می‌کند
تخت
تمام
تکان و جنبش
تکه چوب بزرگ
جنس مذکر
جهانی که در آنیم
جوجه تیغی
چوپان
حرف انتخاب
حرف دوم یونانی
حکم فقیه
خالص و بی‌غش
خوابیده
خوشحالی
خوشگوار
درخشان
درست کردن استخوان‌دررفته
دودلی
دکان کوچک
دیوانگی
رئیس ایل
راهرو سقف دار قدیمی
رخصت
رطوبت
زدن قلب
زهرآگین
زیان رسانیدن
ساز بادی
سازی زهی
سرخ
سنگریزه
شرم‌آور
شفاخانه
شلوار کوتاه
شیشه
صبح زود
صفحه ذخیره اطلاعات
ضرورتا
طرف چپ
عادت
عاشق
عدد فوتبالی
عضو خاراندن
عمل در خور پاداش نیک
فروش کالای بد با نیرنگ
فلز رسانا
فیلمی با بازی امین حیایی
فیلمی با بازی رامبد جوان
فیلمی با بازی سام درخشانی
گریه سوزناک
متخصص در ادبیات
محل مراقبت از بیماران
مخفیانه
مرفق
مژده
مستقیم
معبر رودخانه
معلق روی آب
مقابله کردن
من و تو
منفرد
مهار
ناخوشی
نزد عرب
نمره عالی
هدف و مقصود
همدم
همراه کوپال
واحد ذخیره اطلاعات‌کامپیوتر
واداشتن به کاری
وسیله تعیین جهت باد
کالبدشکافی
کر شدن
کلاه فلزی
کوزه بزرگ

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz