جواب مرحله ۷۶۳ جدولانه ۲

آب نیمه‌گرم
آن گاه، آن لحظه
ابزار رسم زاویه قائمه
اثر شاتوبریان
اثر هومر
اختراع مارکونی
اداره نگهداری راه‌ها
از القاب اروپایی
از سوره‌ها
از سوره‌ها
از ماه‌های میلادی
از مراکز استان‌ها
اطلس
اعضای کابینه دولت
امتحان و تجربه
بانگ و آواز
بحر
بخار دهان
بخش مراقبت های ویژه
بخشاینده
بدرقه کردن
بدنی آسیب ناپذیر دارد
بدهکار
برهنه
بی نظم و ترتیب
پادشاهی
پایتخت نیجر
پایتخت کامرون
پرستار کودک
پسوند صفت عالی
پندار
پول مشترک اروپا
پیروان
تازه ترکی
تلخ عرب
جستن گلوله
جیحون
حرف پیروزی
حرف فاصله رسان
خالص
خداوند
خداوند
خوشحالی
دانای بی‌همتا
در بند
دقت
دو یار همقد
دوگانگی
رب النوع مصری
ربودن
رنگ زرد روشن
روانه ساختن
روحانی زرتشتی
رود سیبری
روشن کردن
زر پراکندن
سخن تبریک و تعارف
سرد شدن
سرد کردن
شادمان
شامل شدن
شترران
شهر هرمزگان
شیرینی پشم مانند
طریقه و روش
عامه مردم
عرصه
عقل
غمگین
فلز غنی شدنی
فیبر سفید عایق کاری
قابلیت بزرگنمایی دوربین عکاسی
قدرت و توانایی
قورباغه درختی
گاوباز
گدای دوره‌گرد
گذراندن
گردش در فضای باز
گرفتن
گلو، حلقوم
لیز
لیکن
ماده‌ای در کودهای‌شیمیایی
ماهی کنسروی
مایع زندگی جاوید
متذکر
مروارید سیاه خزر
مرکز علمی یا تحقیقاتی
مملو
موجود چسبنده
مکافات
نشان داغ
نوعی سرو چای
همان اگر است
واحد پول ژاپن
واحد پول عراق
کامل و بی‌عیب
کشور اروپایی
کوره خبازی
کین خواه خداوند

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar