جواب مرحله ۷۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پوشش پرنده
افقی ۱ تابلویی از‬‫ دلاکروا‬‫
افقی ۲ شهری در استان قنا در‬‫ مصر
افقی ۲ مرکز پرو
افقی ۲ ضد ملیح‬‫
افقی ۳ ماسک
افقی ۳ باهوش و زیرک
افقی ۳ ‬‫ارزان نیست‬‫
افقی ۴ صدای درد
افقی ۴ قورباغه
افقی ۴ ‬‫کنکاش
افقی ۴ جماعت‬‫
افقی ۵ سرنگ
افقی ۵ اتوبوس فضایی‬‫
افقی ۶ اصل
افقی ۶ روزها
افقی ۶ جزیره ایرانی‬‫ استان هرمزگان
افقی ۶ آسیب‬‫
افقی ۷ ته‌نشین مایعات
افقی ۷ کرکس
افقی ۷ ‬‫درد چشم‬‫
افقی ۸ دانه به دانه
افقی ۸ عدد دریاچه!
افقی ۸ ‬‫پادگان‬‫
افقی ۹ کوچکترین واحد اطالعاتی‬‫ که می‌توان در رایانه نگهداری‬‫ ‬‫کرد
افقی ۹ نوار چسب
افقی ۹ جعبه ‬‫فلزی حاوی فشنگ در‬‫ سلاح‌های گرم‬‫
افقی ۱۰ جنگل درخت
افقی ۱۰ مرکز لیدیه بود
افقی ۱۰ مرد بی‌فرزند
افقی ۱۰ ویتامین گوجه فرنگی‬‫
افقی ۱۱ مسلط
افقی ۱۱ رازگویی با خدا‬‫
افقی ۱۲ تختگاه
افقی ۱۲ دریغ خوردن
افقی ۱۲ گستاخ، پررو
افقی ۱۲ پیچ و تاب‬‫
افقی ۱۳ زین و برگ اسب
افقی ۱۳ به علت
افقی ۱۳ قمار باز معروف‬‫
افقی ۱۴ عدل و داد کردن
افقی ۱۴ آبیاری زمستانی
افقی ۱۴ هلهله شادی‬‫
افقی ۱۵ بازیگر مرد فیلم چ (۱۳۹۳) به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا
افقی ۱۵ شهر توت‬
عمودی ۱ پایتخت سورینام
عمودی ۱ مرد شمشیر زن‬‫
عمودی ۲ راه یافتن
عمودی ۲ فقیر، نیازمند
عمودی ۲ گوشه فوتبالی‬‫
عمودی ۳ تکبر
عمودی ۳ واحد توان
عمودی ۳ فن شناوری‬‫
عمودی ۴ اثری از یوهان اشتراوس موسیقیدان اتریشی
عمودی ۴ ادات تشبیه
عمودی ۴ فریم عینک‬‫
عمودی ۵ سرقت
عمودی ۵ فلزی است سفید
عمودی ۵ بزرگی، شکوه‬‫
عمودی ۶ برج کج داستانی
عمودی ۶ آهو
عمودی ۶ به معنی مالک‬‫
عمودی ۷ طاقت
عمودی ۷ شهر حومه تهران
عمودی ۷ زود‬‫
عمودی ۸ گیاهی گلدار
عمودی ۸ مسرور
عمودی ۸ فخر کننده‬‫
عمودی ۹ ضد پشتک
عمودی ۹ ناطق
عمودی ۹ بی‌حاصل‬‫
عمودی ۱۰ گنجینه اسناد
عمودی ۱۰ ‬‫جامه
عمودی ۱۰ قهوه‬
عمودی ۱۱ تیر پیکاندار
عمودی ۱۱ کمک کننده
عمودی ۱۱ پیرایه
عمودی ۱۲ سنگریزه
عمودی ۱۲ خط‌کش مهندسی
عمودی ۱۲ فیلم معروف مسعود ده‌نمکی
عمودی ۱۳ سرلشکر فرانسوی
عمودی ۱۳ اسب رستم
عمودی ۱۳ فاش کردن
عمودی ۱۴ کبوتر دشتی
عمودی ۱۴ پادشاهان
عمودی ۱۴ به میوه نرسیده خرما گفته می‌شود
عمودی ۱۵ گرفتگی زبان
عمودی ۱۵ خورش اصیل ایرانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz