جواب مرحله ۷۵ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ضمیر وزنی
افقی ۱ از آثار ارزشمند و‬‫‌‬‫ کهن تاریخی به زبان فارسی تألیف‬‫ رشید الدین فضل ا.. همدانی‬‫
افقی ۲ سراسر
افقی ۲ دربندان
افقی ۲ خمیدگی‬‫
افقی ۳ گیاه رنگرزی
افقی ۳ بیماری چینی
افقی ۳ ‬‫به صورت جمعی‬‫
افقی ۴ چشم دوختن به چیزی
افقی ۴ ‬‫سربها
افقی ۴ بزرگ داشته شده
افقی ۴ فلز‬‫ مادر‬‫
افقی ۵ کشوری در قاره سیاه
افقی ۵ حضور‬‫ داشتن‬‫
افقی ۶ شهر زیارتی
افقی ۶ مادر پیامبر‬‫ اکرم ‌(ص)
افقی ۶ دوره نمایندگی مجلس‬‫ ‬‫شورای اسلامی ... سال است
افقی ۶ ‬‫ضمیر غایب‬‫
افقی ۷ آفریدگار
افقی ۷ شهری در استان‬‫ مازندران
افقی ۷ قرارگاه‬‫
افقی ۸ طایفه‌ای در عصر هخامنش
افقی ۸ ‬‫‬‫و اگرچه
افقی ۸ شیرینی معروف خاص‬‫ مراغه‬‫
افقی ۹ همسر زن
افقی ۹ حاصل و نتیجه عمل
افقی ۹ فطرت، قوه‬‫
افقی ۱۰ قمر مشتری
افقی ۱۰ پوشیده
افقی ۱۰ گروه محافظ
افقی ۱۰ نت اول‬‫
افقی ۱۱ شهری در استان مرکزی
افقی ۱۱ فدایی‬‫
افقی ۱۲ گنجه لباس
افقی ۱۲ سرور است و لقب حضرت علی (ع)
افقی ۱۲ تمام و همگی
افقی ۱۲ زینت‬ ‫سر خانم‌ها‬‫
افقی ۱۳ بمب مخرب
افقی ۱۳ ندا دهنده
افقی ۱۳ بیمار‬‫
افقی ۱۴ سرخرگ
افقی ۱۴ پاره‌ای از روزگار
افقی ۱۴ آژانس فضایی امریکا‬‫
افقی ۱۵ عجیب‌ترین ورزش توپی دنیا
افقی ۱۵ مقابل آری‬
عمودی ۱ غذای شمالی
عمودی ۱ کشف کننده‬‫
عمودی ۲ خودداری از پرداخت وجه چک
عمودی ۲ پسوند کوچکی
عمودی ۲ تراموا‬‫
عمودی ۳ سوره هفتاد و دوم
عمودی ۳ توشه
عمودی ۳ منش و رفتار انسانی‬‫
عمودی ۴ شخص باتجربه و متین
عمودی ۴ متضاد ماده
عمودی ۴ امر به یافتن‬‫
عمودی ۵ فلز قلیایی
عمودی ۵ انگشت بزرگ انسان
عمودی ۵ رمق‬‫
عمودی ۶ ضمیر جمع
عمودی ۶ هر چیز آویخته
عمودی ۶ جانور درختزی استرالیایی‬‫
عمودی ۷ پاسبان
عمودی ۷ جنگجوی برجسته
عمودی ۷ ناگزیر‬‫
عمودی ۸ خط باستانی
عمودی ۸ سرپرست
عمودی ۸ فرش جلو در‬‫
عمودی ۹ جزیره ایران
عمودی ۹ حالت یا خاصیت‬‫ یک چیز یا شخص
عمودی ۹ ناگهانی‬
عمودی ۱۰ فدیه
عمودی ۱۰ از مراحل زراعت
عمودی ۱۰ علامت جمع فارسی
عمودی ۱۱ گفتنی شگفت‌زده‌ها
عمودی ۱۱ بخشش‌ها
عمودی ۱۱ داستان بلند
عمودی ۱۲ پول خرد هندی
عمودی ۱۲ باب
عمودی ۱۲ معالجه امراض به وسیله آب
عمودی ۱۳ از صفات خدا
عمودی ۱۳ کهنسال
عمودی ۱۳ دوش
عمودی ۱۴ همراه عروس
عمودی ۱۴ شهری در استان فارس
عمودی ۱۴ اسب سرکش
عمودی ۱۵ خیانتکار
عمودی ۱۵ مثنوی عاشقانه عیوقی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar