جواب مرحله ۷۴۱ جدولانه ۲

آشپز
ابزار
اثر الکساندر پوشکین
اثر چربی
اثر صادق کرمیار
اجازه نامه
از ایالات آمریکا
از وسایل ورزش باستانی
اسب بارکش
اسب باری
اسب جنیبت
افسار
انجمن
اندام گوارشی پرندگان
انگشت اشاره
با دلیل و برهان
باد سرد
باربر شهری
بدگوهر
برجستگی گونه
بند کردن
به جا گذاشته شده
به طور رسمی
به عنوان یادبود
پایتخت زیمباوه
پرخور
پرورش دهنده حیوانات اهلی
پشت
پشیمان
تصدیق فارسی
تیری که با کمان اندازند
جدول صعودی و نزولی
جریان هوا
جمیع
جنگنده
چیزها
حرف همراهی
حق ناشناس
حیله‌گر
خدمتگزار
خوشحال
دارای خطوط موازی
دام ماهی
دبیر، نویسنده
در امان
دزد اماکن شلوغ
دستگاه گیرنده امواج
راندن مزاحم
رشته، نخ
زشت و ناپسند
زیبا و قشنگ
ساز شاکی
سپاس خدا را
ستاره
سخن‌گو
سرو کوه
سوی و طرف
شهر گلستان
شهری در ایالات متحده
شکن
شکوه و جلال
صبر
صدای ساعت
عدد
غذای آبکی
غذای شب
غلتیدن
غم و اندوه
غیر ممکن
فرمانروایی‌ها
فرو بردن غذا از گلو
فوت کردن
فیلمی از تونی ریچاردسون
فیملی از وودی آلن
قطعه احتیاطی
گرفتنی است نه دادنی
متحدالقول
مجاز از غذای رقیق
مرا در یاب
مرکز مرکزی
معالجه بیماران روحی
ناپیدا
ناپیدا و پوشیده
نگهبان گله
نماد معصومیت
نمو دادن
نوعی چاشنی ایرانی
نویسنده «سنگ صبور»
نیلی
نیمه بار
نیکو، زیبا
همدم
همه را فراگیرنده
هیزم
وا شده
واحدی در سطح
کارگردان «حقیقت زشت»
کلفت
کلمه شگفتی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar