جواب مرحله ۷۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اجرای نمایش بی‌کلام
افقی ۱ میدان و آتشکده‌ای در یزد
افقی ۲ فیلمی به کارگردانی «آکیرا کوروساوا»
افقی ۲ مستمند، نیازمند
افقی ۳ سمت و‬‫ سو
افقی ۳ آنچه به داخل کشور آید
افقی ۳ بلندای بدن
افقی ۴ نوبت بازی
افقی ۴ بلوغ
افقی ۴ رفیق شفیق
افقی ۵ دعایی که عصر جمعه تلاوت می شود
افقی ۵ وسیله‬‫ای در دست جراح
افقی ۵ پسوند کوبیدن
افقی ۵ دوست داشتن
افقی ۶ یک بیست و چهارم شبانه روز
افقی ۶ نوعی قایق تندرو مسابقه‌ای
افقی ۶ لحن‌ها
افقی ۷ ‬‫روی هم جمع کردن
افقی ۷ لون و فام
افقی ۷ درخت تسبیح
افقی ۸ مارکی معروف برای گوشی همراه
افقی ۸ کشور چایی
افقی ۹ الگو
افقی ۹ گوشت
افقی ۹ از تیم‌های ‬‫قدرتمند لیگ فوتبال ایتالیا
افقی ۱۰ جملات شاعرانه
افقی ۱۰ امتداد
افقی ۱۰ مادر ترکی
افقی ۱۱ آفت گندم
افقی ۱۱ ظرف پذیرایی
افقی ۱۱ ارزش و اعتبار
افقی ۱۱ خردمند
افقی ۱۲ ‬‫از تقسیمات ارتشی
افقی ۱۲ چراگاه
افقی ۱۲ حشره چسبنده
افقی ۱۳ سر سلسله اعداد!
افقی ۱۳ علت شکست مردمان سرزمین هلن
افقی ۱۳ پیشوند نفی
افقی ۱۴ بیماری‬‫ فراموشی موقت که در سنین بالا ممکن است عارض شود
افقی ۱۴ جاده آهنی
افقی ۱۴ مالیات
افقی ۱۵ هدیه، تحفه
افقی ۱۵ سازی فرنگی بادی و زهی‬
عمودی ۱ از شاخه‌های مسیحیت
عمودی ۱ درجه‌ای ارتشی!
عمودی ۲ «هوا» در لفظ تونی بلر!
عمودی ۲ پیر و کهنسال
عمودی ۲ بناشده
عمودی ۲ زیر پا مانده
عمودی ۳ سایه
عمودی ۳ شهری‬‫ در هرمزگان و کنایه از ساخت و پاخت کردن است
عمودی ۳ برج کج
عمودی ۴ نیرو دادن
عمودی ۴ فرزندان
عمودی ۴ نوعی عدسی
عمودی ۵ وزنه ترازو
عمودی ۵ یار آش!
عمودی ۵ گروه‬‫ ورزشی
عمودی ۵ مساوی
عمودی ۶ محل عبور
عمودی ۶ نوعی دیگ بزرگ مسی
عمودی ۶ برگزیده
عمودی ۷ شهربادگیرها!
عمودی ۷ ساز شاکی!
عمودی ۷ از غزوات
عمودی ۷ «تسریع» بی پایان!
عمودی ۸ ‬‫نوعی قرص مسکن
عمودی ۸ شعبه شعبه شده
عمودی ۹ یقین
عمودی ۹ خسیس
عمودی ۹ حرف همراهی!
عمودی ۹ از طوایف کشورمان
عمودی ۱۰ فانوس دریایی
عمودی ۱۰ استان‬‫ سرسبز شمالی
عمودی ۱۰ دورویی و نفاق
عمودی ۱۱ دندان سوهان
عمودی ۱۱ پرچم و رایت
عمودی ۱۱ بی زبان
عمودی ۱۱ وسیله خنک کننده منزل
عمودی ۱۲ دوختن
عمودی ۱۲ بلاها
عمودی ۱۲ تند و‬‫ فوری
عمودی ۱۳ نمایشنامه خنده‌دار
عمودی ۱۳ ازمراجع عظام تقلید
عمودی ۱۳ بله ایتالیایی
عمودی ۱۴ اشاره به دور
عمودی ۱۴ خراب شدن سقف
عمودی ۱۴ جدید ترکی
عمودی ۱۴ کشتی‬‫ جنگی
عمودی ۱۵ نپذیرفتن
عمودی ۱۵ همسر هیتلر‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar