جواب مرحله ۷۲ جدولانه ۲

آب بند
آباد کننده
آغاز
آغشته به قیر
از حروف یونانی
بازیکن اسبق پرسپولیس
بهتر و خوب تر
جهان ها
حجم فرعونی
خدا
خون عرب
دارو
دردها
دیوار گلی
راس
راه میان دو کوه
رد شده
سرزمین و کشور
شالوده
شراب
شهر رازی
شهر مذهبی
شیر عرب
فیلمی با بازی احمد نجفی
فیلمی با بازی سحر قریشیم
گله
مجروح
مرشد
مرغ کنجد خوار
نخست
نفس نفس زدن
نیروها
وحشی
یک جفت نعل

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar