جواب مرحله ۷ جدولانه ۲

ارزاق
بدی کردن
به غیر از آن
پاکدامنی
چهار دندان نیش
رمانتیک
فوتبالیست اسپانیایی
کار برجسته و نمایان

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.