جواب مرحله ۶۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سنگریزه
افقی ۱ برابر فارسی «پیستون»
افقی ۱ رنگ کردن ابرو
افقی ۲ کتاب انگلیسی
افقی ۲ عقاب سیاه
افقی ۲ گرسنگی
افقی ۲ مدور
افقی ۳ پیکر
افقی ۳ ‬‫دچار توهم شده
افقی ۳ طلا
افقی ۴ وصول کردن
افقی ۴ ازاحجام هندسی
افقی ۵ نوعی شیرینی خامه‌ای
افقی ۵ بارگذاری سیستم عامل درحافظه ‬‫رایانه
افقی ۵ از ادات پرسش
افقی ۶ حیوان بومی استرالیا
افقی ۶ بیداری
افقی ۷ بزکوهی
افقی ۷ نوعی پارچه کت وشلواری
افقی ۷ ضخیم
افقی ۸ چندین‬‫ امت
افقی ۸ سینمای فاجعه!
افقی ۸ شب
افقی ۸ شایسته
افقی ۹ شکرگزاری
افقی ۹ اسبابی که قبل از تول دنوزاد تهیه می کنند
افقی ۹ غوزه پنبه
افقی ۱۰ ‬‫درمانگاه ارتشی
افقی ۱۰ بازدهی
افقی ۱۱ تقویت امواج رادیویی
افقی ۱۱ پایتخت فلاسفه
افقی ۱۱ سره
افقی ۱۲ شهری از توابع سمنان
افقی ۱۲ دستگاه یابنده‬ ‫سلاح زیرخاکی!
افقی ۱۳ مغز سر
افقی ۱۳ ساعت ژاپنی خاطره انگیز برای بزرگترها
افقی ۱۳ قانون مغولی
افقی ۱۴ تیپا
افقی ۱۴ چروک پیشانی
افقی ۱۴ گروه‬‫ سیاسی
افقی ۱۴ زیرک
افقی ۱۵ بدمنظر
افقی ۱۵ میوه زیر بغل گذاشتنی!
افقی ۱۵ پهلوان‬
عمودی ۱ از هزار ماه هم بهتر است
عمودی ۱ پیشه‌وری
عمودی ۱ سرزمین
عمودی ۲ کاغذ یا پارچه باریک و بلند
عمودی ۲ نوعی کلوچه سوغاتی کرمان
عمودی ۲ پاره‬‫ آتش
عمودی ۳ عبادتگاه ترسایان
عمودی ۳ مهرش معروف!
عمودی ۳ ماه سرد!
عمودی ۴ میوه مربایی
عمودی ۴ چرب زبان
عمودی ۵ آب‌بند
عمودی ۵ قیافه ورزشکاری!
عمودی ۵ ‬‫آزادی
عمودی ۶ «حرف فاصله»+«واحدتنیس»
عمودی ۶ مشغول است در شغلی کاذب!
عمودی ۶ ناشناخته
عمودی ۷ پخش شده روی زمین
عمودی ۷ کنترل‬‫ کردن
عمودی ۷ دیو شاهنامه
عمودی ۸ پیامبر خوش الحان
عمودی ۸ از درجات ارتشی
عمودی ۹ ناپاکی
عمودی ۹ ضربه شمشیر
عمودی ۹ شیوه و روش
عمودی ۱۰ ازقهرمانان‬‫ رمان «بینوایان»
عمودی ۱۰ یون مثبت
عمودی ۱۰ منفک شده
عمودی ۱۱ دشمنان
عمودی ۱۱ ساکن پایتخت مه‌آلود اروپایی!
عمودی ۱۱ ریشه
عمودی ۱۲ فناوری پیشرفته
عمودی ۱۲ ‬‫برد مشهور
عمودی ۱۳ زردش برادر شغال است!
عمودی ۱۳ شهری تحت کنترل تشکیلات خودگردان فلسطین
عمودی ۱۳ صلحا
عمودی ۱۴ نوعی سبزی ‬‫خوشبو از خانواده نعناعیان که برای درمان دردهای عصبی مفیداست
عمودی ۱۴ زیاده
عمودی ۱۴ همزن
عمودی ۱۵ تلف رفتن
عمودی ۱۵ نام پسرانه وطنی
عمودی ۱۵ ‬‫رد و بدل کردن‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz