جواب مرحله ۶۷۲ جدولانه ۲

آب بدبو
آخر هر چیز
اتومبیل صحرا
اثر جرج اورول
اثر چربی
اثر فرشته ساری
از استان‌ها
از استان‌ها
از سوره‌ها
از سوره‌ها
اسب آذری
اسلحه روسی
اشاره به دور
افسرده و اندوهگین
امانتی
امتداد
باعث زحمت
باقی جان
بخار دهان
بخش مایع خون
برخی در آستین پرورش‌می‌دهند
برده زن
بزرگان طریقت
به پا خاستن
به دنیا آوردن
بی‌اندازه
پادشاهان
پشته بلند
پهلوان
پوست می‌کند
تاری که عنکبوت سازد
تصدیق آلمانی
تلخ عرب
توانگر
توده غله پاک شده
توزیع‌ویژگی‌یک سامانه فیزیکی
جدایی زن و شوهر
جنگ
جونده موزی
چین و شکن
خشم، قهر
خشکی مزاج
خطاب بی‌ادبانه
خورشید
دمیدن آفتاب
دوستی
ذات، سرشت
راستین
رایانه
رایگان
روییدن
زبر و خشن
زدنی دوچرخه سوار
زمستان
زهره، ناهید
ژرفاها
سبب‌ها
ستوده‌تر
سرگشته شدن
شامل شدن
شاید
شبنم
شروع
شعیر
شهر افغانستان
شهر خوزستان
شهر خوزستان
شهر سیستان و بلوچستان
شهر فارس
شهری در ایتالیا
شهری در ژاپن
طرف
عود
غریبه
فدا کردن جان
فیلمی با بازی پرویز پرستویی
قصیده سرای بزرگ فارسی
گشوده
گل نرم
مال
ماهی کنسروی
محل خرید و فروش سهام
محل و مکان
مرد یا زن مجرد
معرفت
مغموم
مهار و عنان
میزان‌الحراره
میوه، بار
ناکام
نشانک
نوعی پارچه کتانی
نیا
همراه چای
همه
واحدی در سطح
کارگردان فیلم «بورن»
کد میله‌ای
کرانه
کشتی بکسل کننده
کشور آسیایی
کوبیدن در
کوهان شتر
یاد کننده
یگانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz