جواب مرحله ۶۶۹ جدولانه ۲

آدم بدقلق
آفرینش زیبایی
آینده
اثر ابراهیم گلستان
اثر پائولو کوئلیو
اثر منیرو روانی‌پور
اثر ناصرخسرو
ادغام منابع تصویری‌و‌صوتی
از بیماری‌های پوستی
از سیارات منظومه شمسی
از عناصر فلزی
از قبایل سامی
از گل‌ها
افتادن
امر از رفتن
او
باطل شدن
بخار دهان
بدهکار
بزرگ
به طرف، به سوی
بهره هوشی
بوی پشم سوخته
بی سر و پا
بی‌حرکت
بی‌مرگ
بیزاری شدید
بیکاره
پادشاهی
پارتیزان
پایتخت کامرون
پایه‌ها
پرورش یافتن
تربیت کردن
تصدیق آلمانی
تهی ساختن
ثروتمندی
جایز
جنس مذکر
چسبیده
چندین منبع
حاجت
حالت و چگونی
حرف دهن کجی
حرف همراهی عرب
خط‌کش مهندسی
خودکامه
داخل
دختر زن از شوهر سابق
دهنه
دکان لوازم خیاطی
دیگر، پسین
رسانیدن پیام
روشنی و فروغ
زبان دار بی‌زبان
زمان، وقت
زمین خشک و سخت
سبب‌ها
سخنگو
سستی
سیاهی
شامل شدن
شایستگی
شخص
شراب انگوری
شهر فارس
شهر کرمانشاه
شهری در آمریکا
شیرینی رمضان
صفت روباه
ظاهرسازی
عکس العمل
غنیمت جنگی
غیر ایرانی
فطری و ذاتی
فیلمی با بازی بهروز وثوقی
قدم
قرض
گردش‌ها
گفتار
مادر
مخبر
مربوط به سال
مرده
مزرعه
مشهور
مطیع
من و شما
موی شیر
ناسپاسی کردن
نسل و فرزند
نقش هنرپیشه
نمایش غم و شادی
ننگ و رسوایی
نوعی بیماری جلدی
نوعی لامپ
نویسنده چشم‌هایش
نیلوفر
هوای صاف
وی
کشور آسیایی
کلانتری
کلمه شگفتی
یار عروس

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz