جواب مرحله ۶۶ جدولانه ۲

آش
بدن
بی ادب و بی حیا
پارسا
پاره آتش
پایتخت کنیا
جایگزین حق العمل و نقل نامه ها
جویدن
حدس
خون عرب
دریافتن و ادراک
سخنان بیمارگونه
سزاوار
سوار بی همتا
شعر بیانگر عواطف و احساسات
شهر فرانسه
شکارچی
طیران
ظاهر ساختمان
عالی مقام
عدد فردوسی پور
فروتنی
فلز سرچشمه
فیلم مهدی نوربخش
فیلمی با بازی پرویز پرستویی
گلی نارنجی رنگ
محبوب و معشوق
نشانه مفعولی
نصف
نقیصه
نگهبان
نگهبان آتش مقدس
کنج و گوشه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar