جواب مرحله ۶۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اصل و بنیاد
افقی ۱ اعتدال
افقی ۱ از بنادر استان بوشهر
افقی ۲ تشر‬‫ و عتاب
افقی ۲ آراستگی صفات
افقی ۲ نمد زین
افقی ۲ هدایت شدن
افقی ۳ سنگریزه‬‫
افقی ۳ پایتخت اسپانیا
افقی ۳ اثری از ماکسیم گورکی
افقی ۳ عنصر شیمیایی
افقی ۴ برگ نو برآمده از درخت
افقی ۴ تکیه‌گاه
افقی ۴ مادر
افقی ۴ بلندی
افقی ۴ قوی و‬‫نیرومند
افقی ۵ نزدیک و به هم پیوسته
افقی ۵ عالم آخرت
افقی ۵ ترسانیدن
افقی ۶ خاکستر
افقی ۶ شوق داشتن
افقی ۶ ناچار
افقی ۷ کجاوه
افقی ۷ توانگر و ثروتمند‬‫ شدن
افقی ۷ حشره نیش دار
افقی ۸ شهر بی‌قانون
افقی ۸ جوجه عقاب
افقی ۸ ‬‫اندک زمان
افقی ۸ خواربار فروش
افقی ۸ ضعف و اغما
افقی ۹ فلز سرچشمه‬‫
افقی ۹ باز ستاندن و پس گرفتن
افقی ۹ گیاهی از تیره آلاله‌ها
افقی ۹ از نزدیکان‬‫ هیتلر که اسرار وی را فاش کرد
افقی ۱۰ همداستان ماروت
افقی ۱۰ حدیقه‬‫
افقی ۱۰ نوعی پارچه نخی نازک
افقی ۱۰ فرمانروایی
افقی ۱۱ به پایان رسیده
افقی ۱۱ عزیز‬‫ و سوگلی
افقی ۱۱ مدح و تمجید شده
عمودی ۱ فیلمی به کارگردانی پرویز شیخ طادی و‬‫نقش آفرینی هنرمندانی همچون جهانگیر الماسی و رزیتا غفاری
عمودی ۲ اثری از دکتر عبدالحسین زرین کوب که نقد و شرح تحلیلی‬‫ و تطبیقی مثنوی معنوی است
عمودی ۲ نقاش و نگارگر
عمودی ۳ دنباله‌رو‬‫ سوزن
عمودی ۳ گروهی از مردم
عمودی ۳ شطی در اروپا
عمودی ۴ ناپخته
عمودی ۴ گام
عمودی ۴ ماه ‬‫خارج
عمودی ۵ چکامه سرا
عمودی ۵ آرام
عمودی ۶ فیلسوف نامدار یونان باستان‬ ‫مشهور به حکیم خندان
عمودی ۷ اسب اصیل
عمودی ۷ نام قدیم مدینه
عمودی ۸ آرزو‬‫ و چشمداشت
عمودی ۸ از نوشت افزارهاست
عمودی ۹ رزق و روزی
عمودی ۹ نمونه‬‫ خروار
عمودی ۹ رودخانه خشک
عمودی ۱۰ دانه خوشبو
عمودی ۱۰ وثوق و اطمینان
عمودی ۱۱ خجسته و فرخنده
عمودی ۱۱ حرف همراهی
عمودی ۱۲ کاهگل
عمودی ۱۲ نشان‬‫ دهنده و دلالت کننده
عمودی ۱۲ اشاره به نزدیک
عمودی ۱۳ گمگشته کنعان
عمودی ۱۳ ‬‫همیان
عمودی ۱۴ کراهت و بیزاری
عمودی ۱۴ هر چیز تلخ و سمی
عمودی ۱۵ اثری‬‫ از نیکلای گوگول
عمودی ۱۶ شخص معین شده برای کار و شغلی
عمودی ۱۶ ‬‫رنج ها و سختی ها
عمودی ۱۷ مادر فلزات
عمودی ۱۷ رنگ زرد انگلیسی
عمودی ۱۷ تره‬‫دشتی
عمودی ۱۸ پوستین
عمودی ۱۸ فراهم کردن و آماده ساختن
عمودی ۱۸ نام آذری
عمودی ۱۹ تحفه و ارمغان
عمودی ۱۹ نام هر یک از استخوان‌های کوچکی که در‬‫ تشکیل ستون فقرات شرکت دارند
عمودی ۲۰ اثری از برتولت برشت‬‫ نویسنده دراماتیک آلمانی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar