جواب مرحله ۶۴ جدولانه ۲

آش
ابزار نقاشی ساختمان
اثر گوته
احاطه کردن
اندوهگین
بد زبان و پرده در
پی در پی
تیر پیکاندار
تیم فوتبال فرانسوی
جریان داشتن
جنس اصل
حرف همراهی عرب
دریافت و آگاهی
سطل آبکشی
سوار بی همتا
شاده ادبی
طلا
عدد مفی
عموم مردم
غرب
فصیح
فیلمی با بازی اردلان شجاع کاوه
فیلمی با بازی خسرو شکیبایی
قرض
گل سرخ
گنجه لباس
کافی
کشور عربی
کفش
کفل
یاقوت

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.