جواب مرحله ۶۳۸ جدولانه ۲

آسیاب آشپزخانه
آینه
ابزار درو
اثر آگاتا کریستی
اثر امیر عشیری
اثر پوشکین
احصائیه
از این رو
از حد گذراندن
از رودهای بین النهرین
اسب خال خالی
امتداد
امور آشکار
با
بخش کننده
بخیل
برادر پدر
بستن و دوختن
به جز
به خاطر آورنده
به علت
بیش از حد بیان
پایین
پر کردن
پرداخت عکس
پسوند خورنده
پسوند محو کننده
پشت سر
پنکه
ترشی آزمایشگاه
تصدیق روسی
تندرست
تیم فوتبال اسپانیایی
جامه
جان خود را فدا کردن
جد
جوجه‌تیغی
چاشنی گران قیمت
حرف آخر
دماغ
دورنگار
رنگ به رنگ شدن
روانه ساختن
روشنی
ساز شاکی
سازگان
سپاهی
سرپرست
سرگشته
سرنیزه
سعادت و طالع
سوغات اصفهان
سوگ
سوگند به خدا
سیاست تسلط برکشورهای‌دیگر
سیلی صدادار
شرح و توضیح
شرمگین
شهر اصفهان
شهر بوشهر
شهر بوشهر
شهر رازی
ضایع
ظرف آبکشی
عقلی و درونی
علم پزشکی
فرمان مغولی
فصیح
قاضی، حاکم
قرار و سکون
قطعه نازک و دراز فلزی
قفسه ظروف
گشاده روی
ماه دهم قمری
متحرک
مدارک
مرسوم است
مزه دهان جمع کن
مقابل آنالوگ
مقوای نازک
موقت
ناب
نابود
ناخوش
ناسازگاری کردن
ناشنوایی
نرم و روان
نیمی از تدین
هدف گیری برای تیراندازی
همسر یا دختر کنت
واحد اندازه گیری حرارت
واحدی در سطح
واسط در و چارچوب
وحشی
وسیله بالا رفتن از دیوار
کج شدن
کوچکتر
کوچکترین

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar