جواب مرحله ۶۳۷ جدولانه ۲

اثر آنتوان دو سنت اگزوپری
اثر جواد مجابی
اثر عطار
اثر فرزانه کرم پور
اسباب خانه
اصل نیست
افترا
با ناخن روی پوست کشیدن
بخار دهان
بلندی
بلی
بند دست یا پا
بنده زرخرید
بی مرود و ناکس
بی‌سواد
بی‌هوشی
پاینده و دائم
پر، بسته
پرچم
پیروان مذاهب دارای کتاب
پیروز
تاب و توان
تعظیم کردن
تقویم
تمام، همه
توبه پذیرنده
ثروتمند هندی
جانشین او
جد
جمهوری‌ها
چارشاخ
چرک و ریم
چوب خوشبو
چین و شکن
حاضر
حالتی پس از چرخیدن زیاد
حداکثر
حرف تردید
حسرت خوردن
خانه شعری
خشک و شکننده
خم و شکن
خوبی
دارای آب و هوای گرم
در
درخت آزاده
دفتر کوچک
دلیل
دود کردن
دوندگی
رأس
رفتار به ناز
رنگ
روزنامه‌ها
روییدن گیاه
زمان پرداخت بدهی
زنگ
سر کوه
شاخه نورسته
شاهانه
شدنی می‌شود
شهر چهار مهال و بختیاری
طایفه پیامبر اسلام
عادت و خوی
فرماندهان
فک
قبیح
قطعه قطعه هندوانه‌ای
قوی
گمراهی
لوس
لوطی
مانند عامه مردم
ماهر
مجموعه
محدوده حرکت خودرو در جاده
مخزن برق
مدت ده سال
مراسم یادبود
مصروع
موجود ریز
نزدیکی
نشانه مفعولی
نگاه کردن
نوازنده
نوشتن
نوعی انگور دانه درشت
نوعی مصرف گیاه دارویی
واحدی در وزن
واسطه سر و تن
کادر عکس
کارگر کشتی
کتف و شانه

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz