جواب مرحله ۶۲۹ جدولانه ۲

آرامش دهنده دل
آزمندی
آسیب
ابر نزدیک زمین
اثر حسینقلی مستعان
اثر حسینقلی مستعان
اثر رضا امیرخانی
اثر گراهام گرین
اثر مارسل پروست
از ایالات آمریکا
از پیامبران
اسب ترکی
اسم ترکی
امر از رفتن
اندوهگین شدن
اکسید کلسیم
بانگ و آواز
به اتفاق
به جا آوردن
به دنیا آوردن
بوزینه
بین
پارچه سوراخ سوراخ
پارچه معیوب
پاکی
پدر سام در شاهنامه
پیوسته و متفق
ترس و هراس
ترمز چهارپا
تصدیق انگلیسی
تیر پیکان‌دار
جاده راه آهن
جای بازگشت
جغد
جوانمردی
جوجه تیغی
چسبنده
حرف ندا
حق دلالی
خماندن
خو گرفتن
خوش‌قدم
داخل
دزد
دهل
دیروز
دیه
دیوانگی
رد شده
رود آسیای میانه
ریاکار
زیبا و خوشگل
زیر نظر گرفتن ستارگان
سایه
سه کیلو گرم
شکستگی خفیف
شیمی پدیده های حیاتی
صفت چای داغ
طفیلی
عالم وهم و خیال
عظمت
فتنه و فساد
فلز سرچشمه
قدیمی‌ترین پهلوان زورخانه
قرار دادن
قسمتی از سازمان نیروی انتظامی
قعر جهنم
گنجه لباس
مأمور اجرای وصیت
مایعات به کسی خوراندن
مجازات کردن به قصد تأدیب
مدح
مرتب و آماده
مرطوب
مکافات و پاداش
میل و آرزو
ناپدید شدن
نامتوازن کار کردن موتور
نشانه مفعولی
نفیس
نقشه کاری را کشیدن
نوشتن
نوعی رقص ایرانی
نوعی ماهی بی فلس
نوعی کفش
نی میان تهی
وسیله بالا رفتن
کارگردان «موش‌ها و آدم‌ها»
کالاهای‌ارسالی به کشور دیگر
کرشمه
کشور آسیایی
کشیش
کوچکترین‌مقدار کمیت فیزیکی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar