جواب مرحله ۶۲ جدولانه ۲

اثر روسو
اثر صادف چوبک
اثر محمود دولت آبادی
اسب ترکی
باز کردن
بند دست و پا کردن
بیماری
پایبند شده
پروفسور حیوانات
پول ژاپن
تنگدستی
جامه صاف کن
جنگی
چیز کم و اندک
خرس آسمانی
خوش روی و خوش منش
درخت انجیر
دور از وطن
رسمی بودن
سلمانی
صفت شیطان
عدد ماه
عقیم
قالی
مایع خوراک و داروی بیمار
میل و رغبت
ناوارد
نت مخمور
هم جنس بودن
هنوز به پایان نرسیده
هوس باردار

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.