جواب مرحله ۶۲ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ ستایش و نیایش
افقی ۱ سوار
افقی ۱ شهر تشنه‌فریب
افقی ۱ جوانی
افقی ۲ نقل کردن مطلب، خبر و حدیث
افقی ۲ هرآنچه که به شکل گوی ‬‫باشد
افقی ۲ سرگشته از عشق
افقی ۲ مرآت
افقی ۳ لازم و بایسته
افقی ۳ فیلمی‬‫ ساخته علی حاتمی محصول ۱۳۵۵
افقی ۳ سریع
افقی ۳ پسوند شباهت
افقی ۴ عددی مبهم از سه تا نه
افقی ۴ بی مانندی و بی همتایی ذات حق‬‫ از ازل تا ابد
افقی ۴ شعر آهنگ دار با جنبه حماسی، وطنی و ملی
افقی ۴ روح ‬‫انسانی
افقی ۴ اثاثیه خانه
افقی ۵ چله کمان
افقی ۵ صورت
افقی ۵ دیدنی در ارتش
افقی ۵ ‬‫اندرز
افقی ۵ شهری در استان کردستان
افقی ۶ شایسته‌تر برای گواهی‬‫ و شهادت دادن
افقی ۶ تعظیم و توقیر
افقی ۶ نردبان
افقی ۷ محفوظ و در امان‬‫
افقی ۷ چنین
افقی ۷ خلاف میل کسی عمل کردن
افقی ۷ اسم
افقی ۷ ضمیر بی‌حضور
افقی ۸ لطیف و زودشکن
افقی ۸ میوه
افقی ۸ پسرخواندگی
افقی ۸ گهواره
افقی ۸ دورویی
افقی ۹ طرف بیرون چیزی
افقی ۹ کردار
افقی ۹ مدینه فاضله
افقی ۹ فراگیرنده
افقی ۱۰ مصالحه
افقی ۱۰ جزیره زیبا و معروف اندونزی با آب و هوای مطبوع
افقی ۱۰ ‬‫زن تازه زاییده «با یکی از دو املا»
افقی ۱۰ وعده گاه
افقی ۱۱ خاورشناس‬‫ فرانسوی با آثار «آینده علم» و «ابن رشد و فلسفه اش»
افقی ۱۱ سلام
افقی ۱۱ ‬‫دوست جانی و صمیمی
افقی ۱۱ روز جمعه
عمودی ۱ سیر از جانب ناسوت بشریت به جانب لاهوت‬‫ حقیقت
عمودی ۱ مولد ابونصر فارابی
عمودی ۲ اثری از دکتر غلامحسین‬‫ یوسفی نویسنده، مترجم و استاد برجسته ادبیات فارسی
عمودی ۳ سجده کننده
عمودی ۳ به قصد کاری را انجام دادن
عمودی ۳ حرف فاصله
عمودی ۴ سرگشته و حیران
عمودی ۴ فلزی است مرکب از آهن و زغال
عمودی ۴ ‬‫چشم و چشمه
عمودی ۵ پراکندگی
عمودی ۵ مقیم
عمودی ۵ شهرستانی در شرق‬‫ استان کرمان
عمودی ۶ سپیده دم
عمودی ۶ بدن و پیکر
عمودی ۷ کسادی
عمودی ۷ دانه‬‫
عمودی ۷ صدمترمربع
عمودی ۸ سیم متصل به زمین
عمودی ۸ لایق و شایسته
عمودی ۸ ‬‫میوه تلفنی
عمودی ۹ کوهستان
عمودی ۹ نامه بر
عمودی ۱۰ فورا
عمودی ۱۰ پس ندادنی‬‫ خسیس
عمودی ۱۱ نوعی حلوا
عمودی ۱۱ در بزرگ
عمودی ۱۲ توانایی خواندن‬‫ و نوشتن
عمودی ۱۲ غنیمت شمردن
عمودی ۱۳ کرانه بی سر و ته
عمودی ۱۳ از مصالح‬‫ پارچه بافی وقالی‌بافی
عمودی ۱۳ عسل و انگبین
عمودی ۱۴ خاندان
عمودی ۱۴ بهشت و‬‫ فردوس
عمودی ۱۴ ترسناک
عمودی ۱۵ نگارگر نوآور و پرآوازه ایرانی
عمودی ۱۵ رودخانه
عمودی ۱۶ درخت زبان گنجشک
عمودی ۱۶ پرنیان
عمودی ۱۶ بنده و جناب عالی
عمودی ۱۷ خوشحال
عمودی ۱۷ یکی آن با دو هوا نمی شود
عمودی ۱۷ نور و روشنایی
عمودی ۱۸ حرف نفی
عمودی ۱۸ تیره و کدر
عمودی ۱۸ چوپان
عمودی ۱۹ از تألیفات ارزشمند‬‫ استاد شهید آیت ا... مرتضی مطهری (ره)
عمودی ۲۰ سبب و دستاویز‬‫
عمودی ۲۰ مادر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz