جواب مرحله ۶۱۱ جدولانه ۲

آرام و بدون دغدغه
آزادیخواه
آزمندی
آشکارساز محل کشتی‌ها و هواپیماها
آشیان
آقای اسپانیایی
آلت فلزی سرکج
آهنگر
اثر بالزاک
اثر سیامک گلشیری
اثر ناصرخسرو
اثر هرمان هسه
از ایالات آمریکا
از دو رقمی‌ها
از سازهای زهی
از مال برخی‌ها هزارهنرمی‌بارد
اسب سفید
افاده
افترا
بالا آمدن آب دریا
بردن به سوی کسی
به تنهایی
به هم خوردن
پاروی قایقرانان
پالان چهارپا
پایین‌تر
پروتئین کاتالیزی
پسوند دارنده
پیکر انسان
تلخ عرب
تیر پیکان‌دار
جای ممتاز تماشاخانه
چرک
چه کسی
چیز
حرف ندا
خجسته و مبارک
خون گرفتن از رگ
خیزاندن
در یک لحظه
دروغ بستن
دستگاه پنچرگیری
دشت و صحرا
دو نیم کردن
دیوانه خطرناک
رفع اتهام کردن
روزنامه
ریسک
زهره
زیر، پایین
ساز شاکی
سرنگون
سعی کردن
سنگینی‌ها
سهل
سواری روی پشت
سوبسید
شاخه نورسته
شبح
شهر آذربایجان شرقی
شهر تهران
شهر لرستان
شکوه
شیون و زاری
صدای شکستن
صمیمی و خالص
صورتک
طریق
عبادتی که واجب نباشد
فعالیت سرگرم کننده
فیبر سفید
قدیمی و کهنه
گرد سفید مخدر
گل نومیدی
گواهی می‌دهم
لباس کهنه به تن دارد
لنگر می‌اندازند تا بخورند
مجاز از آمریکا
مجاز از فریب دادن
مخزن آهنگ‌ نه چندان قدیم
مخزن سیمان
مدارا کردن
مزه فلفلی
مسابقه نهایی
مسمار
نزد عرب
نوعی گل سرخ
نیکی دیگران را می‌خواهد
واحد پول ژاپن
واحد کوانتومی نور
وحشی
کشاورز
کشور اروپایی
کلمه آرزو
کوبیدن در
کوچ کننده
یار پت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar