جواب مرحله ۶۱ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ به ‌وسیله
افقی ۱ شاعر نوروزنامه‬‫
افقی ۲ آفرید‌ه شدگان
افقی ۲ مشرق
افقی ۲ لجنزار‬‫
افقی ۳ شیرین
افقی ۳ سم
افقی ۳ چهره‬‫
افقی ۴ پرگو می‌زند
افقی ۴ چشم دوختن
افقی ۴ ‬‬‫شیدا
افقی ۴ نقیصه‬‫
افقی ۵ مرغ حق
افقی ۵ احساس دشمنی دیرپا‬‫
افقی ۶ ادراک
افقی ۶ عضوی در صورت
افقی ۶ ‬‫دشت بلند
افقی ۶ نوعی ساز‬‫
افقی ۷ نشانگان نقص ایمنی‬‫ اکتسابی
افقی ۷ شور و غوغا
افقی ۷ یک نوع‬‫ کبک‬‫
افقی ۸ بی‌دین
افقی ۸ الگو
افقی ۸ پرداخت‬‫
افقی ۹ صدای بچه
افقی ۹ هواپیمای‬‫ جنگی
افقی ۹ اقامت گزیدن‬‫
افقی ۱۰ حرف صلیب
افقی ۱۰ ادویه‌ای در‬‫ ‬‫آشپزی هندی
افقی ۱۰ ضد غلط
افقی ۱۰ یک‬‫ زبان برنامه‌نویسی رایانه‌ای‬‫
افقی ۱۱ جنس
افقی ۱۱ شهری در استان ‬‫خوزستان‬‫
افقی ۱۲ امر
افقی ۱۲ ظلمانی
افقی ۱۲ الکترود انجام عمل اکسایش
افقی ۱۲ باب‬‫
افقی ۱۳ گدا
افقی ۱۳ خوشه برنج
افقی ۱۳ از فونت‌های فارسی‬‫
افقی ۱۴ دارویی که به عقیده قدما هر مرضی را علاج می‌کرد
افقی ۱۴ یار
افقی ۱۴ گروه ویژه‬‫
افقی ۱۵ بازیگر سریال کمدی دیوان ‌ها
افقی ۱۵ ژنرال جنگ‌های انفصال‬
عمودی ۱ اثر آلفرد تنی سن
عمودی ۱ تأثیرپذیر‬‫
عمودی ۲ نورانی‌تر
عمودی ۲ وسطی
عمودی ۲ بازیکن سابق میلان‬‫
عمودی ۳ آهار
عمودی ۳ روسیاه آشپزخانه
عمودی ۳ کلانتر‬‫
عمودی ۴ نوعی سرگرمی برای بچه‌ها در خانه یا مدرسه
عمودی ۴ ویتامین انعقاد خون
عمودی ۴ نام‬‫ ‬‫یکی از دو دختر شعیب‬‫
عمودی ۵ حد معین چیزی
عمودی ۵ ضامن شدن
عمودی ۵ گریز غریزی‬‫
عمودی ۶ برادر عرب
عمودی ۶ مدت زمان معین
عمودی ۶ زینت دادن‬‫
عمودی ۷ از حبوب
عمودی ۷ اهل کشور فلاسفه
عمودی ۷ آسودگی‬‫
عمودی ۸ عید ایرانیان
عمودی ۸ جست و جو
عمودی ۸ دیوانه‌نمای عاقل‬‫
عمودی ۹ رنگی است مانند حنا
عمودی ۹ دسر خنک
عمودی ۹ چاره، علاج‬‫
عمودی ۱۰ عضو ترشی
عمودی ۱۰ در‬‫صبحانه میل کنید
عمودی ۱۰ ‬بیماری ریه
عمودی ۱۱ اصل
عمودی ۱۱ داد و فریاد مردم
عمودی ۱۱ اسم پسرانه
عمودی ۱۲ شانه مو
عمودی ۱۲ یادداشت
عمودی ۱۲ از مراتب علمی دانشگاهی
عمودی ۱۳ امانت
عمودی ۱۳ آخرین طبقه دوزخ
عمودی ۱۳ آسیب
عمودی ۱۴ سنگ‌انداز
عمودی ۱۴ صدای برخورد ناخن با ساز
عمودی ۱۴ علت
عمودی ۱۵ ویران
عمودی ۱۵ حیطه‌ای از پزشکی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz