جواب مرحله ۶۰۸ جدولانه ۲

آماس
اثر جمال‌زاده
اثر فهیمه رحیمی
اثر هرمان هسه
از ایالات آمریکا
از حروف الفبا
از شکل درآمده و خراب
اصل سرمایه
افزون بر این
اما
بریدن از بیخ
بستر
بلبل
بند پای زندانیان
به نوبت کاری انجام دادن
بوی ماندگی
پایتخت پاناما
پستانداری با پوست گرانبها
پسوند پیدا کننده
پشته خاک
پیشینیان
تارتن
ترانه خواباندن کودک
توشه سفر
تیم فوتبال فرانسوی
جای سردسیر
جنگ
جهش
چسبنده
چندین دایره
حتمی بودن
حرف دهن کجی
حرف همراهی
حرکت با یک پا
حرکت کرم گونه
حسرت و دریغ
خارجی
خواننده و نوازنده
خوب جلوه دادن
خوردنی در صبحانه
در حال گریستن
درخت انگور
درمانده
دزد
دست عرب
دو برادر
دورویی
دکان خرید و فروش ارز
راه کوتاه
رها
رود ایتالیا
ریز اندام
زدن قلب
زنان قرآنی
ساز مولانا
سالخورده و با تجربه
سرباز نیروی دریایی
سم خطرناک
سنجیدن
سهم دولت از درآمد مردم
شمعک
شهر رازی
شهر همدان
شهری در آمریکا
شکاف باریک
صحرای آمریکا
صومعه
طبیعت و سرشت
ظرف نگهداری یخ
ظروف مسی می‌سازد
عزیز عرب
غار نبوت
فراهم کردن
فرش بزرگ
فرومایه
قابل دوام
قیمت داشتن
گریزنده
متحرک
مرتفغ
مرسوم
مسابقه اتومبیل رانی
مشغول در امور صنعتی
مقابل
مقام و ارزش
مقدس بودن
مکیدن
میان
ناگفتنی
نبودن
نوار ضبط و پخش صدا
نوازنده
نوعی بیماری عفونی مسری
هر یک از طرفین‌محورزمین
همه را شامل می‌شود
کشتن
کشور آسیایی
کمک کننده
کنار چای

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar