جواب مرحله ۶۰۷ جدولانه ۲

آب آشامیدنی
آبی که با سرعت زیاد جریان دارد
آسیاب آشپزخانه
آسیب‌ها
آغاز
آفت گندم
آلیاژی از آهن
آکنده
اثر برتراند راسل
اثر روسو
اثر ساموئل بکت
اثر شهرنوش پارسی‌پور
اثر صادق چوبک
احساس درد در روده‌ها
از ایالات آمریکا
از پیامبران
از سوره‌ها
از مراکز استان‌ها
اسب ترکی
افسون و نیرنگ
بدگمان
برج داستانی
بسپار
به اتفاق
به پا خاستن
بی‌باکانه
بی‌مو
پرستش
تازه
ترساندن و گریزاندن
ترشرویی
تقلب کردن
تلف کردن آب
توشه سفر
جای قرار
جبین
جد
جنگ
چپق کوچک
چراغ
چسبیده
چوب خوشبو
خاک
خوشگذران
در رگ‌ها جاریست
درخت قالی
درخواست
درون
دریانورد
دزد ناشی به آن می‌زند
دشمنی
دنباله‌رو
دیفتری
راندن مزاحم
راهنمایی
رقاص
روبند
رود شمال خوزستان
روی و رخساره
زراعت
ساختمان
ساده‌دل
سخن‌چین
سنگ قیمتی
شبیه و مانند
شهر بی‌دفاع
شهر خوزستان
شهری در ایتالیا
شکاف و رخنه
طبقه پایین تر از سطح زمین
عدد اول
فراخی
فراوانی
فریب
فلانی
فن‌ورز
قضاوت کردن
گل سرخ
گوشه‌گیری
گوشه‌ها
لگام
مریخ
مورچه ریز
نزدیک شدن
نزدیک و بی‌فاصله
نمونه خروار است
نوعی چاپ
نوعی عقرب
نوعی قهوه
نوعی نمایشنامه
نیایشگاه زرتشتیان
نیرومند
هدهد
هرج و مرج طلبی
ویتامین جدولی
کالا
یار ایکس

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar