جواب مرحله ۶۰۳ جدولانه ۲

آتش و قفل و ترازو دارند
آداب و رسوم خاص مراسم رسمی
آسمانی
آسیاب آشپزخانه
آویخته شده
اثر آگاتا کریستی
اثر آلفونس دوده
اثر پا
اثر جرج اورول
اذکار و اوراد
از آبزیان
از ادات تشبیه
از حواس پنجگانه
از مراکز استان‌ها
استخوان بالای سینه
الهه
ای افسوس
برشمردن‌درستی‌ها و نادرستی‌ها
بسیار رنج دهنده
به خود نازیدن
بیان کردن
پاک و مقدس
پایتخت اتریش
پایتخت کیپ ورد
پس‌روان
پهلوان
پوستین
ترس و هول
تصدیق انگلیسی
تعظیم کردن
جامه گشاد و بلند قدیمی
جان خودمانی
جربی
جمع ذره
چستی
حرارت و گرمی
حرف ندا
حرکت
خداوند
خسران دیده
خطاب بی‌ادبانه
خویشی
درآمدها
دشمن درخت
دوستان
راه کوتاه
رشته کوه آمریکای‌شمالی
روشنایی اندک
زشت و بد
زمینی نیست
سال ترکی
سقف فروریخته
سوی و طرف
سیمرغ
شهری در ایتالیا
شکست لشکر
طناب
عدد ماه
عرض حال
علم اداره کردن
عنصر گازی شکل
عنوان‌شاهزادگان قاجار
غده زیر گلو
غذای ظهر
فرود آمدن
قلیل
گودال
لطیفه
مادراندر
محل ورزش باستانی
مخترع تلفن
مردمان بی سر و پا
معاون استاد دانشگاه
من و شما
منطقه
ناتوان و بی‌مصرف
نام ترکی
ننر
نه مایع و نه جامد
نوعی بیماری جلدی
نیرنگ
هادی
هر یک از افراد لشکر
همسر
هنر انگلیسی
واحد پول چین
واحدی در سطح
واژگون
واژه
والیبال با پا
وسط
وکالت
کشور آمریکای شمالی
کشور اروپایی
یگانه
یک طرفه کننده جریان الکتریکی
یک عدد

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz