جواب مرحله ۶۰ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پنکه
افقی ۱ چیز کم بهتر از هیچ چیز است‬‫
افقی ۲ نوعی اسباب بازی
افقی ۲ متانت
افقی ۲ الهه ‬‫جنگل‬‫
افقی ۳ زندگی کردن
افقی ۳ نوعی داستان
افقی ۳ ‬‫لقبی برای امپراتوران روم‬‫
افقی ۴ عنصر شیمیایی
افقی ۴ مجموعه گازهای‬‫ محیط پیرامون ما
افقی ۴ دومین خلیفه‬‫ دودمان اموی
افقی ۴ پرتگاه کوهستانی‬‫
افقی ۵ به گفت ‌و گوی تلفنی گویند
افقی ۵ ‬‫‬‫تارمی‬‫
افقی ۶ شهر اودیپ شهریار
افقی ۶ سختی و‬‫ عذاب
افقی ۶ دیگ پایه
افقی ۶ صریح ‌اللهجه‫
افقی ۷ جمع رسم
افقی ۷ غریبه
افقی ۷ اینک‬‫
افقی ۸ سرانجام
افقی ۸ جایی که حجاج از‬‫ روز دهم تا دوازدهم و برخی تا روز ‬‫سیزدهم در آن می‌مانند
افقی ۸ نرده چوبی‬‫
افقی ۹ بابا
افقی ۹ کشور بانکوک
افقی ۹ رسم کننده‬‫
افقی ۱۰ یک عامیانه
افقی ۱۰ توده بسیار بزرگ‬‫ برف
افقی ۱۰ سیب آذری
افقی ۱۰ حرف مفعولی‬‫
افقی ۱۱ شهر صنعتی
افقی ۱۱ پهن کردن‬‫
افقی ۱۲ عدد یک رقمی
افقی ۱۲ یکی از مهمترین ابزارهای پیام رسانی در نهضت روحانیت‬‫ ایران
افقی ۱۲ ماه فوتبالی
افقی ۱۲ جامد‬‫
افقی ۱۳ جاری و سیال
افقی ۱۳ شهری در افغانستان
افقی ۱۳ دارای آهنگ یکسان‬‫
افقی ۱۴ حوض
افقی ۱۴ پشتیبان
افقی ۱۴ روشن و درخشان‬‫
افقی ۱۵ بخشی از سیستم ایمنی بدن به شمار می‌رود و در برابر بیماری‌های عفونی از‬‫ ‬‫بدن محافظت می‌کند
افقی ۱۵ قسمی حلوا‬
عمودی ۱ حیطه‌ای از پزشکی است که هدف آن پیشگیری از بیماری‌ها، درمان، توانبخشی و ‬‫بالا بردن سطح سلامت است
عمودی ۱ چهاردهمین شهر بزرگ اتحادیه اروپا‬‫
عمودی ۲ مژده
عمودی ۲ کافی
عمودی ۲ جایزه معروف‬‫
عمودی ۳ از سوره‌ها
عمودی ۳ چله کمان
عمودی ۳ جمع اجنبی‬‫
عمودی ۴ یکی از توابع توریستی آستارا
عمودی ۴ میوه
عمودی ۴ رشد‬‫
عمودی ۵ جانشینان
عمودی ۵ افترا زدن
عمودی ۵ زائو ترسان‬‫
عمودی ۶ کلمه ربط
عمودی ۶ این هنگام
عمودی ۶ جمع مکان‬‫
عمودی ۷ بزرگ جثه
عمودی ۷ جنس بعضی ظروف
عمودی ۷ اقامه نماز‬‫
عمودی ۸ شیرینی ماه مبارک رمضان
عمودی ۸ لباس زمستانی
عمودی ۸ سنگینی قیمت‌ها‫
عمودی ۹ جاده شمالی
عمودی ۹ میوه‌ای پر ویتامین
عمودی ۹ کچل‬‫
عمودی ۱۰ لاک‌پشت کارتونی
عمودی ۱۰ ‬‫جزیره مثلثی
عمودی ۱۰ شانه نساجی‬
عمودی ۱۱ با خورد آید
عمودی ۱۱ علم آموختن
عمودی ۱۱ یار صفا!
عمودی ۱۲ دستور سکوت
عمودی ۱۲ مرگ از غصه
عمودی ۱۲ مرید
عمودی ۱۳ عدد دو رقمی
عمودی ۱۳ غار رسالت
عمودی ۱۳ رمق آخر
عمودی ۱۴ از درختان بی‌میوه
عمودی ۱۴ شهری در استان مازندران
عمودی ۱۴ جنگ تن به تن
عمودی ۱۵ دستبند زنانه
عمودی ۱۵ بلندترین کوه آفریقا که جزو قلل هفتگانه دنیا به شمار می‌رود

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar