جواب مرحله ۶ جدولانه ۲

امور عظیم و کارهای سخت
تیم فوتبال ایتالیایی
جعبه بزرگ فلزی
دیگ دهان گشاد
صدف
محکم و استوار
مرد پر ریش
مقررات
مولد برق
کهن

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.