جواب مرحله ۶ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ معلم
افقی ۲ آب منجمد
افقی ۲ جنگ و خصومت
افقی ۳ شغل سفیر
افقی ۴ ماهی درون تفنگ
افقی ۴ حیوان نجیب
افقی ۵ شیرین
افقی ۶ آینده
افقی ۶ خوب نیست
افقی ۷ نوعی بیماری ارثی خونی
عمودی ۱ محل توقف وسایل نقلیه
عمودی ۲ پنهان
عمودی ۲ زمینه
عمودی ۳ بایگانی
عمودی ۴ گریه با سوز و گداز
عمودی ۴ غار
عمودی ۵ سخن
عمودی ۶ اشاره به دور
عمودی ۶ هدف تیرانداز
عمودی ۷ تنظیم منطقی اشیا بر حسب درجه شباهت

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar