جواب مرحله ۵۹۵ جدولانه ۲

آب دهان
آبخوست
آره و بلی
آش
ابزار احتیاطی
ابزار داوری
اثر آندره ژید
از بت‌های جاهلیت
از پیامبران
از جنس چرم
از حروف الفبا
از روی قصد
اسباب زندگی
امور نیک
اندیشه کردن
بالیدگی
بدگویی
بهبود یافتن
بهره
بیماری زردی
پاکتر
پرسش از مکان
پریشان
پست
پنکه
پوست‌کن
پیمودن
تمام
تو در تو
توانایی انجام کاری
ثروتمند تاریخی
جامه آخر
جانشین او
جانشین پادشاه
جدا از هم
جنس غیر اصل
حرف انتخاب
حرف نوروزی
خارج شدگان از بیعت‌باعلی(ع)
خون گرفتن از رگ
دارای اهمیت
دارای سبیل پرپشت
دردسر
دردسر و گرفتاری
دروغ
دریغا
دستگاه نساجی
دلیل‌های آشکار
دنیا
راندن مزاحم
رایگان
روح انسانی
روش و سیرت
رویان
ریشه
ریشه ریاضی
زمان
زن بهشتی
سایه
سرخی افق
سرگشتگی
شراب‌خانه
شرافت
شرمسار
شهر همدان
شهر کرمان
شهر کرمانشاه
شهری در آمریکا
شهری در هند
شکم‌بند طبی
شکننده
صد متر مربع
عدو
عنوان‌پادشاهان پیشدادی
عنوانی برای مردان
فرستاده خدا
فرمانروایی مالکین بزرگ
فوتبالیست اسپانیایی
فوتبالیست پرتغالی
فیلتر
قامت
قدیمی
گام
گریبان
گودال
گوشه
لطیفه
مانند
ماه هفتم قمری
مخفف از این
مقدار فضای اشغالی جسم
مکان
نخوردن غذا
نفس کشیدن
نوعی نمایشنامه
نومیدی
همنشین برهمن
همه را فراگیرنده
واسطه احضار ارواح
واگذار شده
ورقه ورقه شدن
وزن معادل ده گرم
ویتامین جدولی
ویران کردن
کارگران
کج
کشور آسیایی
کشیش
کلمه افسوس
کلمه تصدیق
کلمه شگفتی

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz