جواب مرحله ۵۹۳ جدولانه ۲

آزاده
ابزار چیدن ناخن
اثر م. مؤدب‌پور
از ایالات آمریکا
از پیامبران
از جایی به جای دیگر رساندن
از سم‌داران
از مراکز استان‌ها
اسب ترکی
اسباب خانه
استادنوازندگان خسروپرویز
افسرده
الفبای موسیقی
بر دو بخش پذیر است
به طور قطع
به کار رفتن
بها
بیم دادن
بیماری زردی
پرستش‌گاه‌ها
پسوند پیدا کننده
پیرو دین مانی
تازه به دنیا آمده
تحریم اجتماعی چیزی
تشابه و قیاس
تعداد افراد خانواده
جانور نرم‌تن شبیه حلزون
جاهای عبور
جایزه هنرنمایی
چند مورد
چیز
چیزهای واضح
حرف همراهی
حیوان گران پوست
خانه ییلاقی
خریدن
خواب
خوش‌گذران
خوشحالی
دارای هماهنگی
دارنده
در بزرگ
در بند کردن
در زد و خورد نظیر ندارد
دروازه‌بان آلمانی
دستگاه گرم کننده آب
دگرگونی
دماسنج
ذره باردار
رازها
رجولیت
رنجیدن
رودخانه
ریز ریز
زورمندی
ساکن کاخ
سختی و عذاب
سخن گفتن با صراحت
سر
سرزنش
سست و بی‌حال شدن
سنگینی
شاعر سده سوم و چهارم هجری
شبکه
شعیر
شهر فارس
شیشه آزمایشگاهی
صحنه نمایش
صدای شکستن
ضربه با نوک پنجه پا
ظرف آبکشی
عدد دو رقمی
غروب کردن
فرو خوردن خشم
فوقانی
فیلمی با بازی ایرج طهماسب
فیلمی با بازی تعمت‌الله‌گرجی
قطع حیات
قنات
گذراندن
گوشه نشینی
لایه سوراخ کره زمین
لشکر
مادر
مایع بین قرنیه و زجاجیه
مایه روشنی
مقسم آب
نهادتعیین‌کننده میزان مجازات
نوعی حلوا
نیلوفر
هنگامی که
وابسته به کارهای خیر
وحشی
کره
کشور آسیایی
کشور اروپایی
کم‌عرض

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar