جواب مرحله ۵۹ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ سده
افقی ۱ آبرو و احترام
افقی ۱ زیاده‌روی در مصرف
افقی ۲ حقوقی برای متبایعین یایکی از آن‌ها که بر اساس آن می‌تواند عقد را برهم‬‫ زند
افقی ۲ شهر روی آب
افقی ۳ می دهند تا گرفتار کنند!
افقی ۳ خمیر بتونه
افقی ۳ کاخ ریاست جمهوری روسیه
افقی ۳ شهر توت
افقی ۴ نوعی هواپیمای جنگنده
افقی ۴ ‬‫وجود دارد
افقی ۴ کمان صورت!
افقی ۵ شهر خروس جنگی
افقی ۵ عید ویتنامی
افقی ۵ بعضی از آن کوه می سازند!
افقی ۵ شهر مدفن فردوسی
افقی ۶ پدربزرگ
افقی ۶ ‬‫عمیق‌ترین گودال جهان
افقی ۶ زارع
افقی ۷ قبیله‌ای در صدر اسلام
افقی ۷ نوعی پارچه لطیف ابریشمی
افقی ۷ نیلی رنگ
افقی ۸ انزجار
افقی ۸ بزرگواری
افقی ۸ صفحه‬‫ای مدور در خودرو
افقی ۹ از زیراندازها
افقی ۹ توبه پذیر
افقی ۹ میوه آتشین!
افقی ۱۰ مفصل استخوان‌های ساعد و بازو
افقی ۱۰ روشندل
افقی ۱۰ آب شرعی
افقی ۱۱ ‬‫اجاره
افقی ۱۱ پرده‌دری
افقی ۱۱ مادر ورزش ها
افقی ۱۱ سلاح زیرخاکی!
افقی ۱۲ عزم کردن
افقی ۱۲ درخت پر شاخ و برگ جنگلی
افقی ۱۲ گیاهان
افقی ۱۳ شهر بی‌دفاع!
افقی ۱۳ ‬‫کوره اتمی
افقی ۱۳ صد متر مربع
افقی ۱۳ سایه
افقی ۱۴ وصله لباس
افقی ۱۴ زوال ناپذیر
افقی ۱۵ زرنگی
افقی ۱۵ حزب نژادپرست آلمان هیتلری
افقی ۱۵ سوغات گجرات‬
عمودی ۱ خوراک چهارپایان
عمودی ۱ آدمکش
عمودی ۱ ابزاری در دست نقاش
عمودی ۲ نوعی سالاد خوشمزه و مفید که از گردو، آناناس، کرفس،کشمش، روغن‬‫ زیتون و . . . تهیه می کنند
عمودی ۲ دوای درد
عمودی ۳ چهره
عمودی ۳ بوی رطوبت
عمودی ۳ کنایه از آدم خشمگین است
عمودی ۳ ستون بدن!
عمودی ۴ یکی از دو قسمت‬‫ سال تحصیلی
عمودی ۴ هدر رفتن
عمودی ۴ نوعی روغن صنعتی که در ماشین آلات به کار می رود
عمودی ۵ میوه تلفنی!
عمودی ۵ حرف نوزدهم لاتین
عمودی ۵ ‬‫گریبان
عمودی ۵ ضمیری تازی
عمودی ۶ آزاده دشت کربلا
عمودی ۶ انباشته
عمودی ۶ لاغر ونحیف
عمودی ۷ گوسفند جنگی
عمودی ۷ عنوان درشت روزنامه‌ای
عمودی ۷ چندین نکته
عمودی ۸ ‬‫براورد ساختمانی
عمودی ۸ مارکی در صنایع غذایی
عمودی ۸ جامه درویشی
عمودی ۹ قرص دردبر
عمودی ۹ روحانی زرتشتی
عمودی ۹ سر و رمز
عمودی ۱۰ مخترع ایتالیایی پیل‬‫ الکتریکی
عمودی ۱۰ نام مادر اسفندیار
عمودی ۱۰ حرف دهن کجی!
عمودی ۱۱ تند و فوری
عمودی ۱۱ از وسایل شبکه‌بندی رایانه‌ای
عمودی ۱۱ ریشه
عمودی ۱۱ پرنده شکاری
عمودی ۱۲ ‬‫صحرایی وسیع در جنوب مصر
عمودی ۱۲ غذای زمین!
عمودی ۱۲ کشور متحده عربی
عمودی ۱۳ گل سرخ
عمودی ۱۳ ماده ضدعفونی
عمودی ۱۳ پسوند مصدر جعلی
عمودی ۱۳ تکیه‬‫دادن
عمودی ۱۴ نیم میلیون
عمودی ۱۴ مقیمان
عمودی ۱۵ چراغ روشنایی قدما
عمودی ۱۵ دوباره کاری شده
عمودی ۱۵ پس از توپ می‌زنند!‬

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar
wpDiscuz