جواب مرحله ۵۸ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ پیمودن اراضی و اندازه گرفتن زمین
افقی ۱ بنا به فرمایش‬‫ پیامبر گرامی اسلام(ص)؛ با فرارسیدن این ماه باعظمت درهای‬‫ جهنم بسته و درهای آسمان و بهشت باز می‌شوند و شیاطین‬‫ به بند کشیده می‌شوند
افقی ۱ از مرکبات
افقی ۲ دلگرمی و اطمینان‬‫ خاطر
افقی ۲ از حواس پنجگانه
افقی ۲ بندر و جزیره‌ای در جنوب شرقی‬‫ کشور چین واقع در دهانه رود کانتون
افقی ۳ حکم و دستور
افقی ۳ سپهر‬‫
افقی ۳ ثروتمند
افقی ۳ ثن او ستایش
افقی ۳ پیکان
افقی ۴ قوم سلحشور ایرانی
افقی ۴ جیوه‬‫
افقی ۴ راندن مزاحم
افقی ۴ پایدار و بادوام
افقی ۴ با آب کباب می شود
افقی ۵ باقی‬‫ جان
افقی ۵ در مثل از آب گل آلود هم می گیرند
افقی ۵ عقل و شعور
افقی ۵ آب‬‫ دیده
افقی ۶ درنگ کردن
افقی ۶ احیا
افقی ۶ غیبگو
افقی ۷ گنجانیدن و نوشتن‬‫ مطلبی در کتاب و رساله
افقی ۷ تیغ درخت
افقی ۷ مقروض
افقی ۷ عهد و پیمان
افقی ۸ تکیه دادن به پشتی
افقی ۸ کارپرداز
افقی ۸ نقش هنرپیشه
افقی ۸ ناگزیر
افقی ۸ ‬‫لازمه حیات خلقت
افقی ۹ درختی تنومند و بلند که برگش مصرف‬‫ طبی دارد
افقی ۹ شاعر مسافر
افقی ۹ دیرینه
افقی ۹ آتش
افقی ۹ کوزه سفالی
افقی ۱۰ ‬‫شهری در استان خراسان رضوی
افقی ۱۰ شجاع و باسخاوت
افقی ۱۰ میراث
افقی ۱۱ مساوی و همانند
افقی ۱۱ در احادیث و روایات دینی تلاوت آن‬‫ بهترین اعمال در شب‌ها و روزهای ماه رمضان معرفی شده است‬‫
افقی ۱۱ استراحت کردن
عمودی ۱ اثری از استاد شهید آیت ا... مرتضی مطهری (ره)
عمودی ۲ از تمدن‌های باستانی
عمودی ۲ سند
عمودی ۳ ماده بیهوشی
عمودی ۳ زیرک‬‫ و حیله‌گر
عمودی ۳ نخ تابیده
عمودی ۴ راست و درست
عمودی ۴ شهری در استان‬‫ اصفهان
عمودی ۴ ضمیر جمع
عمودی ۵ به هم پیوند دادن و مرتب ساختن
عمودی ۵ ‬‫تلافی کردن
عمودی ۶ قایق و زورق کوچک تخته‌ای
عمودی ۶ مادر فلزات
عمودی ۷ به آرزو رساندن و متمتع ساختن
عمودی ۸ غذای رقیق
عمودی ۸ محل خرید ‬‫و فروش کالا
عمودی ۸ مروارید درشت
عمودی ۹ کشور هفتاد و دو ملت
عمودی ۹ کار‬‫ نمایان و برجسته
عمودی ۹ مزد مستأجر
عمودی ۱۰ ویزا
عمودی ۱۰ گرو گذاشته شده
عمودی ۱۱ نشانه و علامت
عمودی ۱۱ ترس آور و خوف انگیز
عمودی ۱۲ روشنایی
عمودی ۱۲ ‬‫آفریدگار هستی
عمودی ۱۲ ضایع و برباد رفته
عمودی ۱۳ حرف ندا
عمودی ۱۳ شهری در ‬‫نروژ
عمودی ۱۳ قدم یکپا
عمودی ۱۴ نقاش معاصر ایران و از شاگردان برجسته ‬‫کمال‌الملک
عمودی ۱۵ گذرگاه
عمودی ۱۵ اختراع گوتنبرگ
عمودی ۱۶ اسب تندرو‬‫
عمودی ۱۶ کوتاه و ناقص
عمودی ۱۷ سربست کارخانه
عمودی ۱۷ شهری در استان یزد
عمودی ۱۷ ‬‫گرداگرد دهان
عمودی ۱۸ خودستایی
عمودی ۱۸ سرمایه جاودانی
عمودی ۱۸ غفلت و‬‫ فراموشی
عمودی ۱۹ کبودی اندک در پوست بدن
عمودی ۱۹ دایر و برقرار
عمودی ۲۰ کنایه از مترصد و مترقب و نگران و ناشکیبا در انتظار وصول خبر

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar