جواب مرحله ۵۵ جدولانه ۲

اثر توماس مان
اثر چارلز دیکنز
از استان ها
ازل وآغازین
اولاد و فرزندان
باب روز
به، به خاطر
پاک از کناه
پیامک
تحفه
تندی
چرخ چاه
سازی شبیه ویولون
سرکش
ضربه به توپ با پا
عجیب به نظر رسیدن
فرو رفته بر اثر ضربه
گلی سفید و خوشبو
مقابل شوخ
من و شما
مکان
نادانی
نام مردانه به معنی آریایی
نت مخمور
همسر مرد
کامپیوتر
کوشا

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar