جواب مرحله ۵۴ جدولانه کلاسیک

افقی ۱ اثری از «کارل بوسه» نویسنده مشهور آلمانی
افقی ۱ ‬‫دجله
افقی ۲ کتابی از سوفوکل شاعر تراژدی یونانی
افقی ۲ ضرورت‬‫داشتن
افقی ۲ همدم
افقی ۲ امان
افقی ۳ از مارک‌های اتومبیل
افقی ۳ دین‬‫ و آیین
افقی ۳ دانشمند و بافرهنگ
افقی ۳ تپه بلند
افقی ۳ مخترع تلفن.‬
افقی ۴ اطلاع و اعلان
افقی ۴ خانه
افقی ۴ امتداد
افقی ۴ عکس کاشی
افقی ۵ ‬‫طراوت
افقی ۵ رتبه طلایی
افقی ۵ آنارشیست
افقی ۶ نقشه بیگانه
افقی ۶ درآمد‬‫
افقی ۶ درخشان
افقی ۶ رنگ اسبی
افقی ۶ درخت زبان گنجشک
افقی ۷ صفت‬‫ خورشید
افقی ۷ از نوشیدنی‌های گرم
افقی ۷ بهترین یادگار
افقی ۸ مرکز‬‫ پرو
افقی ۸ شهری در استان فارس
افقی ۸ سخن یاوه
افقی ۸ گلابی
افقی ۹ زمان‬‫ بی سر و ته
افقی ۹ چوب خوشبو
افقی ۹ آبشاری در آمریکا
افقی ۹ از عناصر‬‫ اربعه
افقی ۹ بنده نیک خدا
افقی ۱۰ تازه در گویش آذری ها
افقی ۱۰ ‬‫متداول بودن
افقی ۱۰ راهنما
افقی ۱۰ فیلمی به نویسندگی و کارگردانی‬‫ محسن امیریوسفی با بازی هنرمندانه حمید فرخ نژاد
افقی ۱۱ تیره‌ای از گیاهان
افقی ۱۱ به مزاح به کسی که سر تا پا خیس شده‬‫اطلاق می کنند
عمودی ۱ دانشسرا
عمودی ۲ سبزه زار
عمودی ۲ ترمینال
عمودی ۳ ملامت‬‫
عمودی ۳ قلم سرشکسته
عمودی ۳ حرف انتخاب
عمودی ۴ پراکندگی
عمودی ۴ بنای‬‫ یادبود
عمودی ۵ کمانگیر تاریخ
عمودی ۵ دختر کم حرف
عمودی ۵ شکاف باریک‬‫ در و دیوار
عمودی ۶ لرزانک میوه
عمودی ۶ مفتوح
عمودی ۷ انگور
عمودی ۷ اسب یدک
عمودی ۸ دریا
عمودی ۸ روغن زیتون
عمودی ۸ مکان
عمودی ۹ مهلت ها
عمودی ۹ ابزار دست‬‫ مکانیک
عمودی ۱۰ برنامه ورزشی پرمخاطب شبکه سه سیما
عمودی ۱۰ ‬‫پرستو
عمودی ۱۱ شهرت ابوریحان
عمودی ۱۱ ترس
عمودی ۱۲ فوق
عمودی ۱۲ خانه‬‫ زنبور عسل
عمودی ۱۳ همچنین
عمودی ۱۳ فیلسوف و ریاضیدان نامدار‬‫ فرانسوی بااثر «دوره فلسفه اثباتی»
عمودی ۱۳ باران اندک
عمودی ۱۴ قریه‬‫
عمودی ۱۴ اندیشه‌ها
عمودی ۱۵ اشاره به دور
عمودی ۱۵ اثری از مهدی سهیلی
عمودی ۱۶ قوی و ستبر
عمودی ۱۶ ضعف و سستی
عمودی ۱۶ ترشح آب
عمودی ۱۷ کشوری در‬‫آفریقا به مرکزیت مونروویا
عمودی ۱۷ جگر سفید
عمودی ۱۸ سیلی
عمودی ۱۸ رود‬‫بزرگ که وارد دریا شود
عمودی ۱۸ در اصطلاح نقاشی عبارت است از‬‫ نقاشی‌هایی که بدون رنگ آمیزی و فقط سایه روشن کشیده‬‫ می شود و در نقشه‌کشی نیز یعنی آن چه که ظاهر است و به‬‫ چشم می آید
عمودی ۱۹ برادر گیلاس
عمودی ۱۹ شهرها
عمودی ۲۰ از صحابه‬ ‫شیرین گفتار پیامبر گرامی اسلام (ص)

دیدگاه بگذارید

اولین کسی باشید که نظر می دهد

به من خبر بده
avatar