جواب مرحله ۵۳۳ جدولانه ۲

آب دهان
آمیخته با طلا
آواز خواننده
اثر جواد مجابی
اثر ژولین گرین
اثر سبکتکین سالور
از سوره‌ها
از میوه‌ها
انرژی یافتن
با لحن تند
باتجربه
باد سمت مشرق
بالا
بحبوحه و هنگامه
بذله‌گو
برزن
بند پای زندانیان
به حضور خواستن
به نام خدا
پایتخت آنگولا
پایتخت السالوادور
پهنه زمین
پیامبری
پیوسته
تارمی
تصدیق نجار
تله
تمام و کامل
تنگ
تیر پیکان‌دار
تیره‌ها
تیم فوتبال فرانسوی
جامه کهنه سوده
جان و روان
جایز
جوان شدن
چندین عنصر
حد و اندازه
حرف ندا
حقیقت هر چیز
خواری و زبونی
داد و فریاد
در بزرگ
در دل برخی آب می‌شود
درخت نارنج
درمانده و سرگشته
دست عرب
دو گواهی
دیده
راندن مزاحم
روز عرب
روزه گرفتن
رویت کردن
ریسمان
سده
سروری و فرماندهی
سلطان جنگل
شعله آتش
شهر اصفهان
شهر مرکزی
شکیبا
شیمی حیات
طریق
ظلم
عشوه‌گر
عضو پرواز
علم و دانش
عوض
غمگین
فیلمی از یداله صمدی
قرارگاه
قرض و دین
قرن
قوت
لازم و بایسته
لاکن
مراد و مقصود
مرغ می‌رود
مظهر لاغری
منسوب به آخرت
منوال
نابینا
نویسنده «گل های رنج»
واصل
کارکرد
کنایه از کودک شرور

نظرتان را بفرمایید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.